De Wereld van Aardgas

Deel 1: Aardgas als transitiebrandstof

Hoe kan aardgas in het transitietijdperk samen met alternatieve energiedragers en duurzame bronnen zorgen voor een stabiele energievoorziening? Op die vraag gaat ‘Aardgas als transitiebrandstof’ in. Het boek is gebaseerd op het rapport Gas4Sure van milieuadviesbureau CE Delft.

Download een exemplaar.

Deel 2: Warmte en Kracht

Warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt in ‘Warmte en Kracht’ in al zijn facetten beschreven. Zo wordt onder meer ingegaan op techniek, ontwerp, economische aspecten, beheer en onderhoud. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden gegeven en komen de allernieuwste ontwikkelingen aan de orde.

Download een exemplaar.

Deel 3: Onzichtbaar goud

Het boek ‘Onzichtbaar goud’ gaat over de invloed van gas op economie, politiek en vooral het dagelijkse leven sinds de ontdekking van het aardgas in Groningen. De aanleg van het aardgasnet komt aan de orde, net als de oliecrises, de uit de hand gelopen overheidsuitgaven en de globalisering. Ook wordt vooruit gekeken. Hoe ziet Nederland eruit als het gas echt op is?

Download een exemplaar.

Deel 4: Gaswarmtepompen

Vanuit de gasindustrie en de markt neemt de belangstelling voor gaswarmtepompen sterk toe. Maar hoe zit het met de technologie, het rendement, toepassingsgebieden, marktpotentieel, onderhoud en kosten. Al deze facetten worden in het boek toegelicht. Daarnaast illustreren negen voorbeeldprojecten de mogelijkheden en de prestaties van warmtepompen in de praktijk.

Download een exemplaar.

Deel 5: Warmte in de woonomgeving

Warmte in de woonomgeving is het vijfde boek in de unieke serie ‘De wereld van aardgas’. Deze nieuwe publicatie biedt een overzicht van de tectechnieken die beschikbaar zijn voor het efficiënt verwarmen van woonhuizen. Van beschikbare technieken, belangrijkste ontwikkelingen tot voorbeeldprojecten. De focus ligt daarbij op de technieken die meer dan gemiddeld efficiënt zijn. 

Download een exemplaar.

Deel 6: Groen Gas - de rol van groen gas in de Nederlandse energievoorziening

In Nederland is al veel praktijkervaring opgedaan met biomassavergisting en de inzet van groen gas. Deze ervaring is belangrijk om goede keuzes te kunnen maken voor het inpassen van nieuwe gassen in het fijnmazige Nederlandse aardgasnetwerk. Biogas kan, nog meer dan nu het geval is, een essentiële component zijn in de afvalverwerkingsketen. De techniek om biomassa om te zetten in groen gas kan zorgen voor een forse vergroening van de gasvoorziening. Samen met de inzet van  innovatieve technieken, zoals micro-warmtekrachtkoppeling en gaswarmtepompen, leveren dergelijke combinaties qua duurzaamheid dubbele winst op.

Download een exemplaar.