Energietransitie

Energietransitie is altijd een kernonderdeel van GasTerra’s bedrijfsstrategie geweest. We wisten vanaf het begin dat de gaswinning in Nederland eindig was. Lag aanvankelijk de nadruk vooral op energie- en daarmee gasbesparing, later werd duidelijk dat aardgas, een relatief schone maar desondanks fossiele brandstof, zo snel als mogelijk en verantwoord is, door duurzame alternatieven vervangen moet worden. Omdat we de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs onmogelijk alleen met duurzame bronnen zoals wind en zon kunnen halen, zullen we snel veel meer groen gas moeten produceren en een infrastructuur en markt voor duurzame waterstof moeten ontwikkelen. GasTerra heeft door de jaren heen diverse projecten op dit gebied mogelijk gemaakt en ondersteund. Vaak alleen, nog vaker met anderen.