REMIT

REMIT

REMIT (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) is een verordening van de Europese Unie die onder andere een verbod legt op handel met voorwetenschap en marktpartijen verplicht voorwetenschap openbaar te maken. De definitie van voorwetenschap is niet eenduidig.
Hieronder publiceert GasTerra informatie die volgens GasTerra (mogelijk) als voorwetenschap kwalificeert onder REMIT.