Groningen

Groningen

Zonder Groningen geen GasTerra. We zijn hier aan het begin van de jaren zestig begonnen en we zullen onze activiteiten hier ook beëindigen. Onze onderneming is veel verschuldigd aan stad en ommeland. De mensen die bij GasTerra werken en hebben gewerkt, voelen zich daarom verbonden met de regio.
Het spreekt dan ook vanzelf dat wij de eerste P van maatschappelijk verantwoord ondernemen, People, hebben vervangen door de G van Groningen. In de praktijk betekent dit onder andere dat vrijwel al onze sponsoractiviteiten gericht zijn op onze omgeving. We sluiten partnerschappen met allerlei organisaties en steunen goede doelen, culturele activiteiten en breedtesport.