Sponsoring

Als Gronings bedrijf richten wij ons met sponsoring primair op de stad en regio Groningen. GasTerra sponsort verschillende activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur, educatie en breedtesport. Terwijl eerder ook de grote sportclubs en evenementen in aanmerking kwamen voor een financiële bijdrage, sponsoren we nu steeds vaker relatief kleine lokale initiatieven. Sponsoring heeft primair een maatschappelijke functie, maar daarnaast brengen we ook onze bedrijfsnaam en -activiteiten onder de aandacht.

In verband met de veranderde marktomstandigheden en de daaruit voortvloeiende noodzaak om de kosten terug te brengen is het sponsor- en donatiebudget verminderd. We vinden het belangrijk om partijen op weg te helpen, waarna deze zelfstandig of met andere partners verder kunnen gaan. Sponsorcontracten hebben in beginsel een beperkte looptijd, zodat ook nieuwe partijen in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage.

Samen met Gasunie zijn wij via de Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie Evenementen vaste sponsor van het Groninger Museum. In 2017/2018 maakte de stichting het mede mogelijk dat de expositie De Romantiek: Van Friedrich tot Turner tot stand kwam. Succesvolle exposities zijn zowel economisch als cultureel bijzonder belangrijk voor de stad. Voor GasTerra zijn zij een uitgelezen gelegenheid om relatie-evenementen te organiseren.

In uitzonderlijke gevallen steunen we grote maatschappelijke projecten. Sinds 2015 is GasTerra bijvoorbeeld sponsor van het Huis voor de Sport dat bewegingsonderwijs aanbiedt aan basisscholen in de provincie Groningen. Daarnaast zijn wij partner van stichting De Brug, die sportieve activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals de Special Olympics Groningen.