Sponsoring

Sponsoring heeft primair een maatschappelijke functie, maar daarnaast brengen we ook onze bedrijfsnaam en -activiteiten onder de aandacht. Als Gronings bedrijf richten wij ons primair op de stad en regio Groningen. GasTerra sponsort verschillende activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur, educatie en breedtesport. Steeds vaker kiezen we kleine lokale initiatieven.

We vinden het belangrijk om partijen op weg te helpen, waarna deze zelfstandig of met andere partners verder kunnen gaan. Sponsorcontracten hebben in beginsel een beperkte looptijd, zodat ook nieuwe partijen in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage.

Samen met Gasunie zijn wij via de Stichting Fondsbeheer Culturele Relatie Evenementen Groningen vaste sponsor van het Groninger Museum. Deze stichting financiert bijzondere exposities. Succesvolle exposities zijn zowel economisch als cultureel bijzonder belangrijk voor de stad. Voor GasTerra zijn zij onder meer een uitgelezen gelegenheid om relatie-evenementen te organiseren. In 2017/2018 maakte de stichting het mede mogelijk dat de expositie De Romantiek: Van Friedrich tot Turner tot stand kwam. In 2019, waarin het museum zijn 25-jarig bestaan vierde, werd de jubileumexpositie Mondo Mendini financieel mogelijk gemaakt. 

In uitzonderlijke gevallen steunen we grote maatschappelijke projecten. Sinds 2015 is GasTerra bijvoorbeeld sponsor van het Huis voor de Sport dat bewegingsonderwijs aanbiedt aan basisscholen in de provincie Groningen. Daarnaast zijn wij partner van stichting De Brug, die sportieve activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals de Special Olympics Groningen.