Gasregiotoeslagen, hoe zit dat nou?

24-01-2017

Lees hier de meest gestelde vragen

GasTerra krijgt regelmatig vragen over de gasregiotoeslagen. Het is ons bekend dat leveranciers in het kleinverbruikerssegment (de consumenten in Nederland) nog steeds vasthouden aan de verdeling in gasregio’s, die ooit door GasTerra werden vastgesteld en toegepast. Dat is echter niet meer het geval. Het staat tegenwoordig elke leverancier in Nederland geheel vrij om wel of niet met een regio of een toeslag te werken, maar er is geen sprake van een doorbelasting van een door GasTerra gehanteerd tarief, omdat dit niet meer bestaat. 

Hieronder staan de meest gestelde vragen van consumenten. Tevens kunt u op de website van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) terecht voor uitleg over tarieven.

Heeft GasTerra destijds de gasregio’s bepaald?
Ja, de gasregio’s stammen uit de tijd dat Gasunie en GasTerra gesplitst zijn (2005). In de nieuwe situatie moest GasTerra een transporttarief aan Gasunie gaan betalen. Elk GOS (gasontvangststation) in Nederland had een eigen tarief, dit waren er circa 1000. Om efficiënter te kunnen werken, is er toen voor gekozen deze gasontvangstations te clusteren en 10 tariefklassen te maken. Grofweg kwam het erop neer dat hoe verder je je van Groningen bevond, hoe meer je betaalde voor het transport van gas.

Sinds wanneer werkt GasTerra niet meer met regiotoeslagen?
Vanaf 2011 worden er door GasTerra geen regiotoeslagen meer in rekening gebracht.

Kan het zijn dat energieleveranciers vast blijven houden aan een systeem dat door GasTerra is afgeschaft?
Ja, dat kan. Het staat energieleveranciers in de markt vrij om te bepalen hoe zij gemaakte kosten doorberekenen aan consumenten. Al zouden wij het vreemd vinden als ze daarbij de term regiotoeslag zouden gebruiken. Die is er namelijk niet meer.

We hopen dat we met bovenstaande uitleg de onduidelijkheden met betrekking tot de gasregio’s hebben kunnen wegnemen, maar u mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken via communicatie@gasterra.nl