Een energieke uitdaging voor de ‘Knights of the Future’

28-01-2019

Honderd knappe koppen kwamen in de Ridderzaal bijeen om mee te denken over oplossingen voor CO2-reductie

En waar vergaderen ridders het beste? Natuurlijk in de Ridderzaal! Honderd knappe koppen uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en de gemeenschap zaten op 23 januari om de ronde tafels om te praten over oplossingen die kunnen bijdragen aan de uitdaging om de gewenste 49% CO2-reductie in 2030 te verwezenlijken. 

Deze mooie mix van stakeholders boog met elkaar het hoofd over 10 ingebrachte stellingen. Koplopers die weten dat de huidige technologie, bedrijfsmodellen, consumentengedrag en regelgeving niet zullen volstaan, maar dat grote investeringen in nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen nu hard nodig zijn.

Naast deze uitgebreide brainstormsessie waren er tevens een aantal sprekers die de juiste toon wisten te treffen met hun speech. Jochen Wermuth betuigde dat de meeste oplossingen er reeds liggen maar dat de investeringen nu moeten volgen. Daarnaast zei Kees Koolen dat je nu wel begonnen moet zijn anders loop je de boot mis. Het voorbeeld van China die de markt van zonnepanelen volledig in handen heeft werd daarbij aangehaald.

Namens GasTerra waren CEO Annie Krist en Marije Wagter (business analist) aanwezig die de stelling op tafel hadden gelegd ‘Hoe kunnen we ons verzekeren van voldoende duurzame energie, in periodes van weinig wind en zon?’ Daaruit kwam al snel naar voren dat moleculen, in welke vorm dan ook, een groot deel van de oplossing zijn. Vooral de reeds aanwezige infrastructuur moeten we optimaal blijven inzetten.

De brainstormsessies aan de tafels hadden als doel om een ‘deal’ te beklinken tussen aanwezigen en die vervolgens met serpentine kanonnen te vieren. Gelukkig werden er een heleboel kanonnen afgeschoten. Over de inhoud kon men nog geen mededelingen doen, maar dat er projecten uit voort zullen rollen is wel zeker.