Bernard Fortuyn benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen GasTerra

16-02-2018

Bernard C. Fortuyn (1954) is per 12 februari jl. benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen en het College van Gedelegeerde Commissarissen van GasTerra B.V. In beide rollen volgt hij Stan Dessens op, die deze functie vervulde van 1 september 2007 tot 1 oktober 2017.

De heer Fortuyn is een ervaren executive. Hij bekleedde uiteenlopende leidinggevende functies in diverse industriële bedrijven die actief zijn op het gebied van de olie- en gaswinning, industriële gassen, engineering en de productie en distributie van conventionele en duurzame energie. Tot aan zijn pensionering in juli 2017 was hij lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland B.V. Momenteel begeleidt hij als kwartiermaker het lopende fusieproces tussen TNO en ECN. Hij vervult en vervulde daarnaast verschillende commissariaten.

Bernard Fortuyn verklaart ingenomen te zijn met de benoeming: ‘De energie- en gassector staan de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. Ik verheug me erop als voorzitter van de Raad van Commissarissen van GasTerra bij te kunnen dragen aan het succes van een onderneming die een sleutelrol speelt in de Nederlandse energievoorziening en – transitie.’ Annie Krist, CEO van GasTerra, benadrukt: ‘Onze Raad van Commissarissen bepaalt, als vertegenwoordiger van onze publieke en private aandeelhouders, samen met de directie de manier waarop we onze centrale positie in de Nederlandse energievoorziening invullen. We zijn daarom blij dat we met Bernard Fortuyn opnieuw een ervaren bestuurder in huis krijgen, die zijn sporen in de energie- en gassector ruimschoots heeft verdiend.’