Wat is aardgas?

Ontstaan

Aardgas is ruim honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit de resten van planten en dieren. Het begon allemaal nog veel eerder, zo’n driehonderd miljoen jaar geleden, toen Nederland een moerassig laagland nabij de evenaar was met een zeer heet en vochtig tropisch klimaat. Er floreerde een zeer rijk dieren- en plantenleven, met onder andere reuzeninsecten, amfibieën, reuzenbomen en reuzenvarens. Als de bomen en planten dood gingen, rotten ze weg in het moeras.

Zo ontstond een dikke laag veen, waarin ook resten van dieren werden geconserveerd. Nu en dan rukte de zee op, overspoelde het lage land en zette dan klei of zand af op het veen. Deze afzetting en de vorming van veen wisselden elkaar af. De druk op het veen nam toe, waardoor het veen uiteindelijk in steenkool veranderde en steeds warmer werd. Bij dat proces kwam aardgas vrij. Eerst zorgden de kleilagen ervoor dat het lichte aardgas niet weg kon. Later, toen door spanningen in de aardkorst holtes in de korst ontstonden, werd het gas op sommige plekken tegengehouden door een door zeewater ontstane zoutkorst. Op die plekken waar een zoutlaag het opstijgende gas tegenhield, ontstonden gasvelden.

Samenstelling

Aardgas bestaat uit methaan, lichte koolwaterstoffen als ethaan, propaan en butaan en bijkomende stoffen zoals koolstofdioxide en stikstof. De samenstelling van aardgas verschilt per regio. Aardgas uit het Groningenveld bestaat uit ongeveer 81,3% methaan en 3,5% hogere koolwaterstoffen (ethaan, propaan, enzovoorts). Daarnaast bestaat het voor circa 15,2% uit onbrandbare gassen (vooral stikstof en een beetje kooldioxide). Aardgas dat op andere plekken wordt gevonden, bevat veelal andere hoeveelheden methaan, een hoger percentage koolwaterstoffen en minder stikstof.