Zonder markt geen verduurzaming

19-07-2019

De nieuwste editie van GOV-magazine, een uitgave van ICT-bedrijf Atos, is geheel gewijd aan de energietransitie. Eén van de geïnterviewden is GasTerra-CEO Annie Krist, die waarschuwt dat nieuwe energiedragers de markt nodig hebben.

Naast het interview met Annie Krist bevat deze uitgave van GOV-magazine ook vraaggesprekken met onder anderen staatssecretaris Stientje van Velhoven, Shell Nederland-CEO Marjan van Loon, de directeur-generaal Klimaatactie van het ministerie van EZK, Yvon Slingenberg, Alliander-CEO Ingrid Thijssen, Tennet-CEO Manon van Beek, Gasunie-CEO Han Fennema en de man die in Nederland inmiddels bekend staat als “klimaatpaus”, Ed Nijpels. Oud-milieuminister en hoogleraar Jacqueline Kramer schreef een column.

Annie Krist komt aan het woord over een thema dat structureel onderbelicht is in de discussies over energietransitie en klimaatbeleid: marktordening. We horen veel over technologie, investeringskosten, productie, politieke besluitvorming, draagvlak en distributie maar naar verhouding weinig over een aspect dat een even noodzakelijke voorwaarde is voor succesvolle innovatie: de handel. Hiervoor waarschuwt de GasTerra-CEO: “Stel dat energiebedrijven niet in een of andere energiedrager maar in warmte handelen. Gebeurt dat dan op een vrije, liquide warmtemarkt of op een gereguleerde markt? […] Hoe komt de prijs per eenheid warmte tot stand?”

GOV-magazine is gedrukt, online en als pdf beschikbaar. Klik hier.