Zonder extra energiebesparing blijft het dweilen met de kraan open

05-12-2018

Nederland moet prioriteiten stellen bij de aanpak van het klimaatprobleem 

De manier waarop we in Nederland het klimaatprobleem aanpakken is onvoldoende resultaatgericht, heeft te weinig oog voor de noodzakelijke afweging tussen kosten en baten en ontbeert het besef dat we prioriteiten moeten stellen, aldus Anton Buijs.

Proefballon

Tot mijn verbazing was ik het zomaar eens met Esther Ouwehand, tijdelijk voorvrouw van de Partij voor de Dieren. Ze werd geïnterviewd door een verslaggever van het NOS-journaal, omdat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhof een proefballon had opgelaten. Als we de ambitieuze klimaatdoelen willen halen, mogen we kernenergie niet langer uitsluiten, vindt deze politicus. Kerncentrales stoten immers geen CO2 uit. Dijkhof ontleende dit inzicht aan het laatste IPCC-rapport, waarin met zoveel woorden staat dat de benodigde emissiereducties alleen realiseerbaar zijn als we ook CCS en kernenergie inzetten.

Dat mag zo zijn, maar het bouwen van kerncentrales is uitermate duur. Zo duur dat particuliere investeerders het benodigde bedrag nooit alleen zullen ophoesten. De staat zou miljarden moeten meebetalen. In het ene zinnetje dat het NOS-journaal Ouwehand gunde, zei ze dat ze wel een betere bestemming voor dat geld wist. Dat vind ik nu ook. Helaas hoorden we niet waar zij het dan wel aan wil uitgeven. Ergens vermoed ik dat onze wegen zich op dat punt scheiden. De Partij voor de Dieren staat bekend om haar opvatting dat politiek gemeten naar de eigen idealen zuiver op de graat moet zijn. Daar past geen economisch en ecologisch rendementsdenken bij.

Subsidie op elektrische auto's

Hoe doet Nederland het in dit opzicht? Bepalen de kosten per bespaarde ton CO2-emissie hier de prioriteiten van het klimaatbeleid? Was het maar waar. We herinneren ons de manier waarop de Nederlandse overheid in het recente verleden door middel van belastingmaatregelen de aankoop van (deels) elektrische auto's meende te moeten stimuleren. En nog steeds wordt de nu honderd procent elektrische rijder zwaar gesubsidieerd. De kosten rezen en rijzen de pan uit, maar in termen van CO2-reductie heeft het allemaal bitter weinig opgeleverd. 

Lees de hele column op Energiepodium.nl

 

Anton Buijs is Manager External Affairs bij GasTerra