Waterstof en groen gas dragen ook bij aan verduurzaming van Nederland

18-09-2018

Voor- en tegenstanders uit de gassector gingen de discussie aan tijdens het Nationaal Debat Duurzame Gassen

Geen one-size-fits-all oplossing

Het klimaatakkoord op hoofdlijnen laat duidelijk zien dat er geen one-size-fits-all oplossing voor het klimaatprobleem is. Om tijdig de doelstellingen te kunnen halen, is het dus niet een kwestie van of-of, maar van en-en-en-en. Dat betekent dat we naast duurzame opwekking van energie via zon en wind, tegelijkertijd alle andere alternatieven moeten ontwikkelen en gebruiken om op een duurzame wijze in onze energiebehoefte te kunnen voorzien en de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

Naast zon en wind dragen ook waterstof en groen gas bij aan verduurzaming van Nederland. Dus naast elektriciteit (‘elektronen’) zijn ook duurzame gassen (‘moleculen’) hard nodig. Dat vindt KVGN, de branche organisatie waarin de Nederlandse gassector is verenigd. Maar wat vinden anderen? Voor- en tegenstanders gingen op 12 september jl. hierover met elkaar in discussie, tijdens het Nationaal Debat Duurzame Gassen.

Kansen voor Nederland

Diederik Samsom opende als Keynote speaker. Hij deed een stevige oproep aan alle partijen om op te houden elkaar te bestrijden met nóg betere duurzame alternatieven. Met 7,5 miljoen huizen die verduurzaamd moeten worden is er voldoende markt voor iedereen. In plaats daarvan, zo zegt hij, moeten partijen elkaar opzoeken om alles op alles te zetten voor innovatie zodat opschaling en dientengevolge prijsdalingen worden gerealiseerd. Hier ligt een kans om als Nederland voorop te lopen.

Sleutelrol voor waterstof

Waterstof is een populair onderwerp. De inzet ervan kan heel breed zijn, maar de nadruk moet voor nu liggen op het gebruik van waterstof. Voor de verduurzaming van onze energie en industriële processen speelt waterstof een sleutelrol. Waterstof kan worden ingezet als grondstof voor de industrie, als schone brandstof voor auto’s en als een nieuwe manier om duurzame elektriciteit te transporteren en op te slaan. Tijdens het debat werd duidelijk dat er nu moet worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van waterstofketens om de veel grotere hoeveelheden duurzame energie ook na 2030 op een kosteneffectieve manier in het systeem in te passen en al vóór 2030 de nodige CO2 reductie te realiseren. Het panel poneerde afwijkende standpunten over de vraag of blauwe waterstof in eerste instantie een belangrijke rol moet spelen als wegbereider en versneller van de energietransitie. Maar bij het formuleren van de noodzakelijke rol van groene waterstof in het toekomstig volledig duurzaam energiesysteem sloten de gelederen zich opnieuw.

Blauw en groen zorgen voor integratie

Maar er gebeurt meer met duurzame gassen, zoals groen gas. Er is al circa 100 miljoen m3 groen gas in Nederland. De behoefte aan grotere hoeveelheden groen gas is te realiseren met ontwikkeling en opschaling van nieuwe technieken zoals superkritische watervergassing en hogedrukvergisting. De gassector ondersteunt daartoe verschillende technieken en helpt groengasprojecten te ontwikkelen. Tijdens het debat werden er wel zorgen geuit over de herkomst van biomassa, en daarmee de duurzaamheid van groen gas. Maar dat dit duurzaam moet zijn was een gedeeld standpunt.

Blauwe en groene waterstof en groen gas dragen dus bij aan de integratie van duurzame elektriciteit in het hele energiesysteem. Met betere innovatieve technieken in aantocht is het op korte termijn vooral groen gas dat een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kan geven. Een tweede forse impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben.

Noodzaak

Kortom, het Nationaal Debat Duurzame Gassen wees uit dat er naast volledige inzet op elektrificatie en opwekking van duurzame elektriciteit voor alle sectoren een noodzaak is om ook volledig in te zetten op het verduurzamen van gassen met waterstof en groen gas om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Deze boodschap zal door alle aanwezige partijen aan de tafelvoorzitters worden meegegeven als uitdaging voor de tweede ronde van het Klimaatakkoord.

 

Bron: KVGN