Waterstof biedt perspectief voor volledige CO2-neutrale warmtenetten

23-10-2018

Rapport Berenschot: Waterstof kan nu al een duurzame bijdrage leveren aan de energievoorziening

In een door GasTerra en EBN gevraagde studie concludeert Berenschot dat waterstof perspectief biedt voor duurzame warmtenetten en het in gunstige situaties nu al een bijdrage kan leveren aan een duurzamere energievoorziening.

Dat geldt voor warmtenetten dicht bij de huidige waterstofleidingen, uitgaande van invoeding met ‘blauwe’ waterstof gemaakt uit methaan in combinatie met CO2-afvang en ‑opslag. Het gebruik van groene waterstof (gemaakt met wind- of zonnestroom) is vanaf 2030 rendabel wanneer deze voor de piekvraag wordt ingezet naast de hoofdbron (restwarmte of geothermie). Lees verder