Verklaring van GasTerra naar aanleiding van het advies van het SodM

01-02-2018

Verklaring van GasTerra naar aanleiding van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de analyse van Gasunie Transport Services (GTS) en het verzoek van minister Wiebes aan NAM en GasTerra

GasTerra heeft kennisgenomen van een aantal brieven en adviezen over de gaswinning in Groningen, die vandaag zijn gepubliceerd. Uit de aanbevelingen van het SodM en de analyse van GTS wordt andermaal duidelijk dat er een spanningsveld is tussen veiligheid en leveringszekerheid. SodM adviseert een maximale winning van 12 miljard kubieke meter per jaar. GTS heeft berekend dat in het nu lopende gasjaar (2017-2018) tussen de 19,5 en 21 miljard kubieke meter Groningengas nodig zal zijn om aan de fysieke behoefte van de eindverbruikers te kunnen voldoen. De minister van Economische Zaken en Klimaat zal hierover in de komende tijd een besluit moeten nemen.

In zijn vandaag gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp heeft de minister nu reeds aangegeven dat hij de NAM en GasTerra verzoekt om binnen de voorwaarden van de voorlopige voorziening gebruik te maken van de ruimte tot lagere winning.

Op dit moment bestudeert GasTerra de aanbevelingen van SodM en de analyse van GTS en onderzoekt hoe adequaat op het verzoek van de minister kan worden gereageerd.

Advies SodM

RapportageĀ van SodM

Rapportage GTS

Brief vanĀ de Minister van Economische Zaken