Veelbelovende, veelzijdige groengasproductie

13-03-2018

Het bedrijf STERCORE over de rol van mest in de circulaire economie

Vanuit hun jarenlange ervaring in de landbouwsector verdiepen Richard Kusters en Hans Jansen zich met hun bedrijf STERCORE in de rol van mest in de circulaire economie. Zo bewezen ze met een innovatieve technologie groen gas te kunnen produceren waarbij alle reststoffen worden hergebruikt.

STERCORE is producent van duurzame energie en koolstof uit hernieuwbare grondstoffen, zoals dierlijke mest en digestaat[i] uit co-vergisters. Sinds het bedrijf in 2016 werd opgericht, deed het onderzoek naar de realisatie van een nieuwe groengaswinningsinstallatie met een productieproces waaruit geen afvalstoffen, maar herbruikbare grondstoffen resteren. STERCORE kreeg bij dit onderzoek ondersteuning van onder andere GasTerra en ontving een subsidie van de provincie Drenthe. De onderzoeksvraag was of dit proces technisch haalbaar zou zijn.

Producten als afval

“De technologie blijkt te functioneren”, vertelt directeur Hans Jansen. “De outputstromen, groen gas en koolstof, vertegenwoordigen een bepaalde waarde die het commercieel ook haalbaar maakt. Na een jaar of vijf willen we er, ook zonder SDE-subsidie, een winstgevend bedrijf van maken.” Daar ligt het grote onderscheid met de groengasproducenten die nu in ons land actief zijn: na hun productieproces van groen gas resteren nog afvalstoffen die op hun beurt moeten worden verwerkt. De kosten daarvan zijn doorgaans hoger dan de opbrengsten en de afhankelijkheid van subsidie op de gasprijs is dus groot. “Wij kunnen alles verwerken”, vertelt Richard Kusters, die als technisch specialist direct betrokken is bij het technische deel van de innovatie. “Met het systeem dat we hebben ontwikkeld, houden we alleen producten over. Naast groen gas zijn dat koolstof, CO₂ en warmte.” De koolstof is hernieuwbaar met waardevolle mineralen, waarmee STERCORE hoogwaardige organische meststoffen en andere bodemverbeteraars kan maken. De CO₂ en de restwarmte uit het productieproces kunnen door de tuinbouw worden benut.

Een stad van groen gas voorzien

Het bedrijf zit nu in de fase waarin het de bouw van de eerste fabriek, in Emmen, voorbereidt. De aanvraag voor de vergunning is net ingediend. “Als de fabriek die wij gaan plaatsen volledig operationeel is, kan die ongeveer 20 miljoen kubieke meter aan groen gas produceren”, vertelt Jansen. Voor de beeldvorming: in 2017 werd door alle vergistingsinstallaties in Nederland samen zo’n 95 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. “Dit voorjaar dienen we ook de tweede vergunningsaanvraag in, voor een fabriek in Havelte, vlakbij Meppel. Wij verwachten dat wanneer deze twee zijn gebouwd en draaien, er snel meerdere bedrijven zullen volgen. De stad Groningen verbruikt nu bijvoorbeeld  zo’n 280 miljoen kubieke meter gas per jaar. Met één fabriek zoals die wij gaan bouwen, zouden we in een aanzienlijk deel van die behoefte kunnen voorzien.”

Groen gas van Groningse aardgaskwaliteit

In Nederland hebben we jaarlijks zo’n 18,5 miljoen ton aan stapelbare, droge mest, rekent Jansen voor. “Wij kunnen in onze eerste installatie straks per jaar ongeveer 180.000 ton ‘droge’ mest verwerken. Je kunt dus tientallen fabrieken neerzetten waar veel rendement uit te halen is. Theoretisch gesproken zou je via onze methode jaarlijks bijna twee miljard kubieke meter groen gas kunnen produceren. De grondstof die je daarvoor nodig hebt, wordt elke dag vers gemaakt; het is de duurzaamste biomassa die je kunt bedenken.” Bovendien is het groene gas direct te gebruiken, zegt Kusters. “Doordat onze installatie is gekoppeld aan een methanisatie-installatie, die het geproduceerde ruwe gas omzet in gas van Groningse aardgaskwaliteit. De 20 miljoen kubieke meter gas die we in Emmen kunnen produceren is bovendien een netto hoeveelheid. Het benodigde gas voor eigen gebruik is hierin al verrekend.”

Oplossing voor drie grote problemen

Jaarlijks verbruikt ons hele land ongeveer 35 miljard kubieke meter aardgas. Een kwart daarvan wordt door huishoudens gebruikt. “Onze productie is vooral bedoeld voor de industrie”, zegt Jansen. “We bouwen onze eerste fabriek naast een industrieterrein in Emmen dat een gasverbruik heeft van 12.000 kubieke meter per uur. Onze installatie kan zo’n 3000 kubieke meter gas per uur produceren, wat betekent dat het gasverbruik daar met 25 procent vergroent. Grote bedrijven die veel energie verbruiken, kunnen wij dus helpen verduurzamen.”

Wat is het grote geheim achter deze methode? “We werken van het gewenste eindproduct naar de grondstof”, zegt Kusters, die volgens Jansen de drijvende kracht is achter deze innovatieve ontwikkelingen. “Zo hebben we gekeken hoe we vanuit mest hoogwaardige eindproducten zouden kunnen maken en welk procedé daarvoor nodig is. We redeneren vanuit de oplossing.”

Met zijn innovatie helpt STERCORE bij het oplossen van drie grote vraagstukken, concludeert Jan Hendrik Annema, Manager Groen Gas bij GasTerra: “Allereerst kan de grote hoeveelheid mest in ons land op innovatieve wijze worden verwerkt. Daarnaast wordt een aanzienlijke hoeveelheid groen gas geproduceerd en ten slotte wordt een waardevol koolstofproduct gemaakt waarmee dreigende verschraling van landbouwgronden wordt tegengegaan. Wij zijn er dan ook enthousiast over en helpen deze innovatie graag verder op weg!”

 

 


  1. [i] vergiste mest of vergist zuiveringsslib