Tijd economisch nog niet rijp voor groene waterstof

12-03-2019

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen stellen vast dat de productie van groene waterstof economisch nog niet verantwoord is. Blauwe waterstof biedt mogelijk een oplossing.

Uit een onderzoek van de RuG blijkt dat de economische voorwaarden voor de productie van groene waterstof op dit moment een belemmering vormen voor grootschalige investeringen. Door actief en gericht klimaatbeleid kan de overheid dit veranderen.

GasTerra is warm voorstander van het inzetten van hernieuwbaar gas om onze energie te verduurzamen. Aanvankelijk lag daarbij de nadruk op de CO2-neutrale variant van aardgas, biogas of groen gas. De laatste tijd is daarnaast de belangstelling voor duurzaam waterstofgas sterk toegenomen. Het is geschikt voor bijmenging in het bestaande gasnetwerk en kan dienst doen als opslagmedium voor duurzame elektriciteit. Het valt echter op dat de nadruk daarbij vooral ligt op de technologische mogelijkheden. De economische voorwaarden krijgen weinig aandacht, terwijl die uiteindelijk zullen bepalen of investeerders daadwerkelijk bereid zullen zijn (veel) geld te steken in groenewaterstofprojecten.

In opdracht van GasTerra onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen de voorwaarden waaronder waterstof economisch kan worden geproduceerd en verhandeld. Het onderzoeksteam, bestaande uit Professor Machiel Mulder, Professor Jose Luis Moraga en Peter Perey concludeerde dat groene waterstof pas rendabel is te produceren wanneer de prijs van aardgas langdurig hoog is, bedrijven over hun gebruik van aardgas een hogere heffing gaan betalen en de voor waterstofproductie vereiste elektriciteit grotendeels met hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Met andere woorden: groene waterstof maakt alleen een kans bij een actief stimuleringsbeleid van de overheid in de vorm van subsidies, heffingen en/of regulering. Kortom, de markt is nu nog niet klaar voor groene waterstof.

Een tussenvorm, ‘blauwe’ waterstof, is volgens de onderzoekers economisch op korte termijn kansrijker. Dit is ‘grijze’ waterstof die niet duurzaam wordt geproduceerd maar duurzaam gemaakt door de CO2 die vrijkomt in het productieproces af te vangen en op te slaan of te gebruiken. Blauwe waterstof zou daarmee een goede wegbereider voor groene waterstof kunnen zijn.

Het onderzoek is gepubliceerd op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Hieronder staan de links naar het persbericht waarin de studieresultaten worden samengevat en het onderzoeksrapport.

Persbericht

Onderzoeksrapport