Oliebedrijven en Staat eens over afwikkeling schade in Groningen

29-06-2018

De partijen die samen het zogeheten Gasgebouw vormen, hebben overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de schade die het gevolg is van de gaswinning in Groningen. Het gaat enerzijds om de Staat, vertegenwoordigd  door de minister van Economische Zaken en klimaat, en anderzijds om de twee aandeelhouders van de NAM, Shell en ExxonMobil. Beide ondernemingen zijn samen met het ministerie van EZK en staatsbedrijf EBN ook aandeelhouder van GasTerra, dat onder meer het Groningen gas verhandelt.  EBN is samen met Shell en ExxonMobil eigenaar van de maatschap die het Groningenveld exploiteert.

De minister en de oliemaatschappijen moesten met elkaar in gesprek, omdat de omstandigheden rond de gaswinning zoals bekend drastisch zijn veranderd. De schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen kosten veel geld. Door het besluit van de minister om de productie in Groningen zo spoedig mogelijk terug te brengen naar nul, zullen de inkomsten uit het veld op termijn echter volledig opdrogen. Om die reden zal de verdeling van de opbrengst worden aangepast in het voordeel van de oliemaatschappijen, die op hun beurt volledig garant blijven staan voor de kosten die in Groningen moeten worden gemaakt. Daarnaast investeert de NAM de komende jaren samen met de overheid één miljard euro in de economische ontwikkeling van de regio.

Ook is besloten om de structuur van en rolverdeling binnen het Gasgebouw te herzien.  Wat dit exact betekent voor GasTerra, wordt naar verwachting later dit jaar bekend. Voorlopig verandert er op dit punt niets, dus ook niet aan GasTerra’s sturende rol bij de exploitatie van het Groningenveld. Ook de afnemers van het laagcalorisch gas dat uit Groningen en andere bronnen wordt geproduceerd, merken niets van het ‘akkoord op hoofdlijnen’, zoals het resultaat van de onderhandelingen is genoemd. De leveringszekerheid blijft gewaarborgd.