Nouryon nieuwe partner Jouw Energie van Morgen-truck

15-07-2019

Naast GasTerra en Gasunie heeft ook Nouryon zich aangesloten bij de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee is de Groninger wetenschapstruck ook de komende drie jaar weer 'on the road'.

GasTerra en Gasunie hebben de samenwerking met de Faculty of Science and Engineering van de RUG met drie jaar verlengd. Ook Nouryon in Delfzijl heeft zich aangesloten bij deze sponsors. Dit betekent dat de 'Jouw Energie van Morgen'-truck ook de komende drie jaar weer vaak zichtbaar zal zijn bij scholen en evenementen.

“De truck is al sinds 2005 onderweg en iedere keer zijn de schoolbezoeken een groot feest”, aldus de projectleider van het rijdend klaslokaal annex laboratorium, Theo Jurriens. De inzet bestaat vooral uit energielessen. Ook levert de truck een educatieve bijdrage aan de energietransitie, wat vooral neerkomt op het informeren van scholieren over het energiegebruik in de toekomst. Het is daarbij te merken dat de truck al lange tijd onderweg is. “De kers op de taart is dat we soms docenten tegenkomen die als leerling in de truck zijn geweest”, legt Jurriens uit.

Jouw Energie van Morgen Truck (foto: RuG)

Jouw Energie van Morgen Truck (foto: RuG)

Nieuwe partner

De truck is een initiatief van de RUG, GasTerra en Gasunie en nu ook Nouryon, voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals. Daarmee zijn het educatieve zoutprogramma en de zoutkristalgroeiwedstrijd terug in het aanbod van de truck. “Een logische stap”, meent Johan Visser, site director van het concern in Delfzijl. “We leggen verbinding tussen de basischemie met zout en chloor naar de groene chemie, met toekomstige energievoorziening op het Chemie Park en met de waterstofplannen in Zuidwending en Delfzijl. Tegelijkertijd is een het verwachte gebrek aan technisch personeel een belangrijke reden om mee te doen en dus zichtbaar te zijn bij jongeren. Met de Zoutexpress hadden we al een jarenlange educatiesamenwerking en die hebben we op deze wijze geformaliseerd. We zien uit naar een mooie toer!” 

1600 ritten

De Groninger wetenschapstruck is sinds oktober 2005 onderweg om middelbare scholieren te informeren over de opleidingen aan de Faculty of Science and Engineering. Er zijn bijna 1.600 bezoeken afgelegd aan scholen en instellingen. Er worden verschillende onderwerpen uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, sterrenkunde en biologie aangeboden. Per jaar worden ongeveer 120 scholen en evenementen in Nederland én Noordwest Duitsland bezocht en jaarlijks worden zo’n 25.000 leerlingen bereikt.

 

Bron: Rijksuniversiteit Groningen/Jouw Energie van Morgen

 

Bekijk ook de video van het bezoek van de Zwitserse professor Michael Grätzel aan de truck. De Zwitser is uitvinder van de Grätzel zonnecel en een levende legende onder de zonnecelwetenschappers in de wereld. Onder het toeziend oog van de professor bouwden Leerlingen van CBS de Rietzee uit Groningen aan een zonnecel.