Nieuwe brochure: Aardgas in Nederland

17-07-2019
Nieuwe brochure: Aardgas in Nederland

Door het klimaatbeleid en de ernstige situatie in Groningen zal het gebruik van aardgas zo snel mogelijk worden teruggedrongen. Is het desondanks nog relevant iets te weten over aardgas? GasTerra schetst de effecten van beleidskeuzes in een nieuwe (gratis te downloaden) brochure.

Lichte daling totale gasvraag

Aardgas dekt momenteel 40% van de primaire energievraag. Het huidige belang van gas voor de Nederlandse economie is dus groot. De gaswinning uit Groningen loopt snel terug, doordat niet méér gewonnen mag worden dan fysiek nodig is, maar ook de productie uit de kleine velden vermindert door uitputting. Nieuw gevonden velden kunnen dit niet compenseren. 

De totale gasvraag in Nederland daalt licht, als gevolg van het energiebeleid en de afspraken in het klimaatakkoord, maar de afname verschilt per segment. Gebouwen gaan gestaag van aardgas los, de industrie bepaalt zich voornamelijk tot een ombouw van het Groningse laagcalorische gas naar hoogcalorisch gas uit andere bronnen, terwijl de elektriciteitscentrales juist meer gas gaan gebruiken. Op veel plaatsen blijft aardgas daarom voorlopig onmisbaar.
 

Wie springt in het gat dat ontstaat?

De gasvraag daalt dus niet even snel als het aanbod. Het gat dat hierdoor ontstaat, zal gevuld moeten worden met aardgasimporten. Richting 2030 zal het daarnaast ook voor een deel gevuld kunnen worden met hernieuwbare gassen als groen gas en waterstof. Nederland heeft in dit kader een goede uitgangspositie om met zijn gasrotonde een hoofdrol te blijven vervullen binnen de Noordwest-Europese gasmarkt. Het is echter de vraag of de handel op de Nederlandse gashandelsplaats TTF ook op langere termijn, als deze importafhankelijkheid verder toeneemt, de voorzieningszekerheid kan waarborgen. De veranderingen in Nederland en rond het gasveld in Groningen leiden tot toenemende invloed van buitenlandse ontwikkelingen. 

Nieuwe brochure biedt hulp

Een korte brochure die GasTerra onlangs heeft uitgebracht, behandelt deze kwesties, geeft een feitelijk en integraal beeld van aardgas in verleden, heden en toekomst en biedt een helpende hand bij het interpreteren van relevante ontwikkelingen in de gasmarkt. 

Download  brochure 'Aardgas in Nederland' (PDF-bestand).