Mediacampagne KVGN van start

14-03-2019

In deze campagne worden vier onderwerpen behandeld: waterstof, aardwarmte, CCS en groen gas met als doel antwoord te geven op de vraag welke alternatieven de gassector (op termijn) voor aardgas ziet.

Vandaag, 14 maart, is de mediacampagne van KVGN van start gegaan. Dat is gedaan met een paginagrote advertentie in de Volkskrant met als titel ‘Energietransitie is een werkwoord’.
Onder de noemer ‘missie-energie’ worden in de campagne gedurende dit jaar vier onderwerpen behandeld. Achtereenvolgens zijn dat: waterstof, aardwarmte, CCS en groen gas. KVGN heeft bewust voor deze onderwerpen gekozen: gezamenlijk geven ze antwoord op de vraag welke alternatieven de gassector (op termijn) voor aardgas ziet. In het najaar van 2018 is een visie-document gepubliceerd waarin deze onderwerpen (inclusief systeemintegratie) uitgebreid worden behandeld. De campagne is een logische vertaalslag hiervan voor een breed publiek.

Per onderwerp omvat de campagne een aantal onderdelen. Zo is er een inspirerende en laagdrempelige mini-documentaire gepresenteerd door natuurwetenschapper Diederik Jekel. Hij gaat in gesprek met een inhoudsdeskundige; voor waterstof is dat bijvoorbeeld Noe van Hulst. Dit filmpje wordt onder meer op de website www.missieenergie.nl geplaatst en op YouTube. Sowieso kent de campagne een grote online component. Zowel op Twitter als Facebook komen de onderwerpen regelmatig voorbij. Hetzelfde geldt op de websites van de Volkskrant en Trouw, waar een zogeheten dossierpagina per onderwerp wordt gemaakt. Uiteindelijk komt alles samen op eerdergenoemde website: www.missieenergie.nl

De campagne voor ‘Waterstof’ loopt vanaf heden tot begin mei, en zal worden gevolgd door het onderwerp ‘Aardwarmte’. In de tweede helft van het jaar zal de focus liggen op ‘CCS’ en ‘Groen gas’. Al met al verwacht KVGN met deze campagne een bijdrage te kunnen leveren aan het denken over de energietransitie en de rol die de gassector hierin kan en moet nemen.