Klimaatakkoord houdt voeten niet droog

30-01-2019

Hoe zorgen we daar dan wel voor? Lees de column van Anton Buijs op Energiepodium.nl

De Nederlandse inzet om temperatuurstijging tegen te gaan is op mondiaal vlak onbeduidend, maar ontslaat ons daarom nog niet van de plicht om hieraan te blijven werken, aldus Anton Buijs (manager Externe Relaties GasTerra). Aan de andere kant moeten we ons niet blindstaren op papieren doelen, zoals in het Ontwerp Klimaatakkoord. Problemen als deze kun je in onze democratische samenlevingen, waarin zoveel meer vraagstukken moeten worden aangepakt, niet oplossen met het opschrijven van steeds ambitieuzere percentages CO2-uitstootreductie of duurzaamheid.

Wel kun je burgers en bedrijven waar voor hun geld te bieden in de vorm van maatregelen waar ze merkbaar voordeel van hebben. Goede isolatie levert direct een comfortabeler huis op, een elektrische warmtepomp niet. Windmolens op zee vormen behalve een substantiële bron van schone energie ook een veelbelovend verdienmodel. Aan windmolens op land verdient alleen een kleine groep iets; omwonenden ondervinden er louter hinder van. Een CO2-heffing voor de industrie bovenop de (stijgende) ETS-prijs kan werkgelegenheid de grens over jagen. Investeren in innovatie en circulaire productieprocessen kan juist een concurrentievoordeel en daarmee banen opleveren. 

En die droge voeten? Hoe zorgen we daarvoor? Niet met (over)ambitieuze reductie- en duurzaamheidsdoelstellingen. Wel door adaptatie, dat wil zeggen door opnieuw te doen waar dit land wereldwijd beroemd om is: zijn watermanagement. Lees verder...