“Inhoudelijk is deze tijd erg uitdagend”

13-03-2018

Een gesprek met Harmen Kremer, verantwoordelijk voor de planning bij GasTerra.

Op de markt van laagcalorisch gas zijn veiligheid en leveringszekerheid de twee kernwoorden. De aardbevingen hebben de veiligheid aangetast en daarmee de leveringszekerheid steeds meer onder druk gezet. Harmen Kremer, verantwoordelijk voor de planning, licht toe hoe GasTerra hiermee omgaat.

Is GasTerra volledig afhankelijk van aardgas uit het Groningenveld of kan het ook uit andere bronnen worden gehaald?

“GasTerra heeft naast het Groningenveld ook andere bronnen, zoals kleine velden, importcontracten en bergingen om zijn klanten te beleveren. Daarnaast kunnen we gas inkopen op de gashandelsbeurs. Om de afnemers van laagcalorisch gas, L-gas, zoals industrieën en huishoudens van warmte te kunnen voorzien, is echter een minimum aan gas vanuit het Groningenveld nodig. Dat maakt de discussie lastig, want leveringszekerheid lijkt nu steeds meer in de weg te staan van veiligheid. Er zijn nog onvoldoende alternatieven om volledig te kunnen stoppen met de gasproductie vanuit het Groningenveld.”

De maximale gasproductie lag ooit vast in een tienjarenplan. Hoe is het om nu te moeten plannen naar de werkelijkheid van de dag?

“Het is complexer geworden. Er zijn meer randvoorwaarden en beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden. Een groot deel van het optimalisatieproces is nu gericht op het binnen de mogelijkheden inzetten van het Groningenveld. Er is een continue tijdsdruk op het aanpassen van het huidige proces aan nieuwe besluiten. Die worden vaak vlak voor het ingaan van een nieuwe periode genomen. Je moet daardoor in heel korte tijd een nieuwe werkwijze introduceren die uitvoerbaar is, die afgestemd is met alle aandeelhouders en de NAM, en die binnen het besluit van de minister valt – er zit dus een heel afstemmingsproces omheen.” 

GasTerra heeft toch ook te maken met contractuele verplichtingen?

“De contracten die we hebben afgesloten vereisen een gasaanbod in kilowatturen (KWh), ongeacht of het hoog- of laagcalorisch is. We hebben een aantal aanbodsegmenten en op één van die segmenten, het Groningenveld, zit nu een fysieke beperking. Die fysieke beperking gaat echter niet om wat de contrácten vragen, maar wat de eindgebruikersmarkt, dus de consumenten en de industrieën, vraagt aan gas.”

Hoe plan je dan voldoende aanbod en leveringszekerheid?

“We maken de verkopen passend bij het beschikbare aanbod door de verschillen op de TTF te verhandelen. Daarnaast anticiperen we met de inzet van de L-gasmiddelen op vraag in de fysieke L-gasmarkt, zodat er altijd voldoende gas is. Met de kleine velden, importcontracten en bergingen, waar we zelf kunnen bepalen wanneer we er gas instoppen en uithalen, hebben we verschillende tools waarmee we binnen alle randvoorwaarden de waarde van ons portfolio kunnen maximaliseren.”

Hoe zit het met de leveringszekerheid nu besloten is de Loppersum-clusters te sluiten?

“Bij plotselinge piekmomenten, konden de Loppersum-clusters altijd bijschakelen om die hogere vraag in te vullen. Voor de leveringszekerheid waren het dus belangrijke clusters. Door het sluiten ervan is de afhankelijkheid van overige middelen, waaronder de bergingen in Norg en Alkmaar, groter geworden. Het risico op afsluiten van afnemers door onvoldoende aanbod bij piekvraag is dus toegenomen. Voor de betrouwbaarheid van de markt kan zo’n afsluiting uiteraard heel vervelend zijn.”

Wat doet GasTerra eraan om zijn rol in de gaswinning duidelijk te maken?

“GasTerra is een van de vele marktpartijen die gas verhandelen, maar met ons portfolio zijn we uniek. Wij zorgen voor een vlekkeloze uitvoering van een veilige winning van het Groningengas, waarbij de leveringszekerheid is gewaarborgd en de handel in gas als commodity plaats kan blijven vinden. Het ethische aspect rond veilige winning speelt een grote rol en onze betrokkenheid bij Groningers die schade hebben, is groot. Wij willen graag meewerken aan oplossingen en transparant zijn over wat wel en niet kan. Maar uiteindelijk geeft de politiek de grenzen van de gaswinning aan op basis van veiligheid en leveringszekerheid.”

Hoe ervaar je jouw rol in dit geheel?

“De huidige situatie is natuurlijk erg  lastig, maar inhoudelijk is deze tijd wel erg uitdagend. Op onze afdeling werken we er met veel enthousiasme aan; iedereen heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkt hard aan oplossingen, binnen heel korte tijdslijnen. Het is erg mooi om te zien hoe we daarin toch steeds weer tot goede resultaten komen. De exposure van ons werk is vrij groot; wij zitten aan de knoppen van het Groningenveld. De optimalisatiesom wordt steeds ingewikkelder, maar dat maakt ons werk ook erg gevarieerd.”