Het gist, borrelt en bruist in Groningen

15-09-2017

In het project Groningen gist onderzochten Koen Gerlsma en Dennis Riemeijer, twee stagiairs van Hanzehogeschool, de reststromen van horeca en bierbrouwerijen. Bevatten die genoeg nuttige stoffen om te vergisten en daarmee groen gas te maken?

‘Een frisse blik op bottom-up verduurzaming’, meent Geert Greving, vertrekkend Hoofd Public Affairs bij GasTerra en begeleider van de twee stagiairs.

GasTerra wil graag haar steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld met Groningen gist. ‘Samen met Hanzehogeschool en de gemeente Groningen hebben we dit project opgezet’, vertelt Geert. ‘Hiermee onderzoeken we hoe we Groningen duurzamer kunnen maken en zo bij kunnen dragen aan een circulaire economie.’ Hij schetst graag waarom GasTerra zulke projecten zo belangrijk vindt. ‘In 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. We willen graag laten zien wat dat concreet betekent en daarbij verschillende stakeholders betrekken. Er is in het verleden veel geld besteed aan het Nederlandse gassysteem. Je kunt dat natuurlijk afschrijven, maar kunnen we het niet gebruiken voor een schonere toekomst met groen gas? Zo willen we waarde toevoegen en bijdragen aan een duurzame samenleving.’

In Groningen gist onderzocht Koen de reststromen van bierbrouwerijen en Dennis die van horecaondernemingen. De horecaondernemingen blijken het meeste potentieel te bieden. Het onderzoek geeft antwoorden op vragen als: wat zijn de reststromen in een restaurant? Kun je die verwerken? Waar loop je dan tegenaan? Waar verwerk je de stromen en hoeveel volume levert dat op? ‘GasTerra is actief betrokken bij innovatieve projecten in groengasproductie’, aldus Geert. ‘Zoals hogedrukvergisting bij Entrance in Groningen. De reststromen uit restaurants zouden mogelijk met die innovatieve technologie verwerkt kunnen worden. Of in de bestaande vergister van de gemeente bij Attero. We willen graag verschillende deelprojecten verknopen tot één duurzaam geheel.’

Iedereen enthousiast

Is groen gas peanuts? Zeker niet. ‘In de zomermaanden is een groot deel van het Groninger gasnet al gevuld met groengas van afvalverwerker Attero. Dus op lokaal niveau hebben we het al over volumes die er werkelijk toe doen. Vanuit die kleinere schaal bekijken we graag hoe we het systeem verder kunnen benutten.’ Er is veel enthousiasme. Bijvoorbeeld in april op een bierfestival in Groningen, waar de studenten een inspirerende presentatie hielden. Zij vergeleken Groningen gist met wat vroeger met koffiedik is gebeurd; dat is nu een hele markt voor champignonteelt geworden.’ Genoeg inspirerende ideeën, wil Geert maar zeggen. Ook op plekken waar GasTerra normaal niet zo snel komt. ‘Goed voor GasTerra om de neus buiten de deur te steken. Ik denk dat we hier een heel leuke case te pakken hebben.’

Vervolgonderzoek

Koen en Dennis hebben inmiddels hun werk afgerond. Koen is genomineerd voor een scriptieprijs. Voor Geert een bewijs te meer van het innovatieve van het project. Met een frisse blik op bottom-up verduurzaming en samenwerking tussen de stakeholders overheid, onderwijs en bedrijfsleven als uitgangspunt. Hij wil hiermee zeker verder. ‘Binnen GasTerra hebben we een groengasafdeling waar we onderzoeken hoe we het groengaspotentieel in het noorden verder kunnen ontwikkelen. We pakken nu Groningen gist verder op om met name voor de lokale horeca te kijken hoe zij in klein collectief zelf kunnen vergisten. Mogelijk halen zij zo wel schaalvoordelen, die het voor hen lonend maakt. Genoeg stof voor vervolgonderzoek dus.’