Gronings project ‘BioPower2Gas’ genomineerd voor RAAK-award 2018

20-09-2018

Project Hanzehogeschool maakt kans op prestigieuze award voor toonaangevend en praktijkgericht onderzoek.

Micro-organismen bezig met het omzetten van waterstof en kooldioxide in methaan

Micro-organismen bezig met het omzetten van waterstof en kooldioxide in methaan

Nederland gaat meer en beter gebruik maken van zonne- en windenergie. Maar het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. En als het waait of de zon schijnt, dan is dat niet altijd op de momenten dat we de meeste behoefte hebben aan energie. Hoe zorgen we ervoor dat die energie beschikbaar is wanneer we die nodig hebben?

Het genomineerde project BioPower2Gas werkt aan een mogelijke oplossing door nauwe samenwerking in een consortium van kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research, New Energy Coalition, Rijksuniversiteit Groningen), MKB (BioClear Earth, Dirkse Milieu Techniek, Enki Energy) en grote industriële partners (GasTerra, Gasunie, Enexis). Het genomineerde project staat onder leiding van dr. ir. Jan-Peter Nap, lector ‘Life Sciences en Duurzame energie’ van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen.

Aardbevingsvrij (aard)gas

Onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen hebben op laboratoriumschaal een methode ontwikkeld om met behulp van micro-organismen efficiënt elektriciteit via waterstof om te zetten in windzonnegas; dat is groene methaan. Dit is precies hetzelfde gas als aardgas, maar winning ervan leidt niet tot aardbevingen omdat het niet uit de bodem komt. Testen voor opschaling lopen.

Zonne- en windenergie worden omgezet in groene waterstof door middel van elektrolyse: ‘power-to-gas’. Dat is bestaande technologie. Vervolgens wordt deze waterstof met behulp van micro-organismen omgezet naar groene methaan of windzonnegas. De manier waarop waterstof wordt gevoerd aan de micro-organismen bleek belangrijk. Voor de omzetting naar windzonnegas hebben de micro-organismen kooldioxide nodig, het beruchte broeikasgas. De gekozen benadering slaat al met al drie vliegen in één klap: buffering van groene elektriciteit, opslag van kooldioxide en goed gebruik van de Nederlandse kennis en kunde van (aard)gas en biogas. BioPower2Gas is één van de mogelijkheden om duurzame energievoorziening in het Nederland van de toekomst te realiseren.

RAAK-award

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Naast de prijs van € 10.000 wordt het winnende project in de schijnwerpers gezet door het maken van een film. De winnaar van de RAAK-award 2018 wordt bekend gemaakt op het congres van SIA (Stichting Innovatie Alliantie) op 15 november 2018 in Nieuwegein.

Bron: New Energy Coalition/Hanzehogeschool