GasTerra wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd

07-10-2019
GasTerra wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd

GasTerra, het verkoopkantoor van Gronings gas, wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd. Door het stopzetten van de gaswinning in Groningen komt deze kernactiviteit van GasTerra op termijn te vervallen.

De gezamenlijke aandeelhouders hebben daarom de directie van GasTerra gevraagd een plan op te stellen voor een zorgvuldige afbouw, waarbij de onderneming haar verplichtingen kan blijven nakomen.

Dat staat in een brief die minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De medewerkers van GasTerra zijn vandaag over het besluit geïnformeerd. Uitgangspunt van het afbouwplan is dat GasTerra ook de komende periode kan blijven bijdragen aan een verantwoorde afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en bovendien aan zijn langetermijnverplichtingen kan voldoen. Voor de circa 165 medewerkers komt een sociaal plan.

GasTerra vervult een spilfunctie in de Nederlandse gasvoorziening en gasmarkt. Ondanks het feit dat GasTerra een periode van afbouw ingaat, zal het er alles aan doen om de zijn kerntaken adequaat uit te blijven voeren. De contractuele verplichtingen van de onderneming zullen worden nagekomen. Ook continueert GasTerra vooralsnog zijn maatschappelijke, culturele en aan de energietransitie gerelateerde activiteiten in de stad en provincie Groningen.

CEO Annie Krist van GasTerra benadrukt de historische betekenis van het aandeelhoudersbesluit. “De geschiedenis van GasTerra gaat terug tot het begin van de gasproductie uit Groningen, begin jaren zestig. De activiteiten van onze onderneming zijn nu in hun laatste fase beland, maar in de jaren die komen nog net zo essentieel als ze in het verleden waren. Het is nu onze belangrijkste opdracht om de geplande afbouw verantwoord vorm te geven, met inachtneming van de belangen van ons personeel en alle overige stakeholders.”

Over GasTerra

GasTerra is een internationale gashandelsonderneming in aardgas en groen gasDe onderneming is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van EZK (10 % procent van de aandelen), het staatsbedrijf EBN (40%) en de energiebedrijven Shell en ExxonMobil (ieder 25%). GasTerra bedient een belangrijk deel van de Nederlandse en Europese gasmarkt. 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Hoofd Externe Communicatie, Anton Buijs: 
T.  (06) 53 38 99 43
E. communicatie@gasterra.nl