Gassector presenteert routekaart naar CO2-neutraal 2050

11-12-2018

De gezamenlijke inzet van de gassector voor de toekomstige energievoorziening

Persbericht

Groningen, 11 december 2018

Om de CO2-doelstellingen in 2030 en 2050 te kunnen halen moet, naast de productie en het gebruik van groene stroom, volop worden ingezet op groen gas, waterstof, aardwarmte en CO2-opslag. Maandag 10 december publiceerde KVGN haar visie ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050' met daarin de potentie van deze alternatieven voor aardgas in de loop van de tijd.

Het eerste exemplaar van dit document werd tijdens het Energiepodiumdebat in Utrecht overhandigd aan Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie van EZK door Annie Krist, CEO van GasTerra, en Peter Vermaat, CEO van Enexis.

Annie Krist: “De energiehuishouding in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Daarom hebben we een routekaart samengesteld waarin we de rol van gas in de transitie analyseren. De conclusies in deze routekaart zijn gebaseerd op diverse onderzoeken en rapporten die de afgelopen tijd zijn gepubliceerd. Het is een aanzet om zélf bij te dragen aan de transitie en daarnaast een aanbod om het klimaatbeleid samen met anderen verder uit te werken in een agenda met nieuwe projecten en meer activiteiten om de rol van gas concreet vorm te geven.”

Het uitgangspunt van de visie van de gassector is het realiseren van klimaatdoelen met behoud van het huidige niveau van leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De routekaart richt zich met name op gebieden waarop de gassector een rol voor zichzelf ziet: de productie, het transport en de opslag van gassen als brandstof en grondstof. De kennis en kunde van de gassector kan – aangepast aan de veranderde omstandigheden –  van waarde blijven voor die onderdelen van het energiesysteem waarvoor gasvormige energiedragers nodig blijven, ook in een steeds duurzamere energievoorziening.

In het document staan analyses die gemaakt zijn op basis van studies en roadmaps waarin verwachtingen over zowel de technische als economische ontwikkeling zijn opgenomen en waarin rekening is gehouden met de voorlopige resultaten van de lopende onderhandelingen over het Klimaatakkoord. De opties die hier worden gepresenteerd, zijn haalbaar en robuust. De routekaart beschrijft welke oplossingen de gassector kan bieden voor het deel van de energiehuishouding dat we op weg naar een CO2-neutrale energievoorziening  niet kunnen elektrificeren. Al met al zal de oplossing een combinatie zijn van schone gassen en schone warmte.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michael Coppens (michael.coppens@kvgn.nl) of Erik Fuhler (Erik.Fuhler@kvgn.nl)