Gasopwek in de culinaire circulaire economie

13-03-2018

Marvin Altena, student bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool Groningen, deed tijdens zijn afstudeerstage bij GasTerra onderzoek naar de haalbaarheid van een opkomende vorm van groene energie, door reststromen te vergisten. Wij vroegen Marvin naar zijn ervaringen.

Hoe kwam je als bedrijfseconoom op het idee onderzoek te doen naar groen gas?

“Als onderwerp voor mijn afstudeeropdracht koos ik voor het onderwerp ‘bedrijfsmodellen voor hernieuwbare energie’. Dat sprak me aan, maar ik had daar nog geen ervaring mee. Bij GasTerra kreeg ik de mogelijkheid een bedrijfsmodel te maken voor kleinschalige vergisting.”

Wat heb je tijdens je afstudeerstage bij GasTerra dan precies onderzocht?

“GasTerra was al bezig met onderzoek naar het vergisten van stoffen om groen gas mee te maken, met het project Groningen Gist. Dat is een samenwerkingsverband tussen GasTerra, de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, het Energy Delta Institute en de gemeente Groningen. Mijn onderzoek was daar een onderdeel van en ging over het zelf kunnen vergisten van afval door de lokale horeca, om zo in klein collectief gas op te wekken. Ik heb een aantal interviews gedaan, met twee horecaondernemers en een aantal experts op het gebied van afval, vergisting en gas.”

Wat was de doelstelling van dit onderzoek?

“De interne doelstelling was een bedrijfsmodel te maken voor het zelf kunnen vergisten van afval door restaurants. De externe doelstelling was om GasTerra aanbevelingen te geven hoe de decentrale opwek van biogas kan worden gestimuleerd.”

Om wat voor afval gaat het precies?

“De etensresten van restaurants, dus de snijresten uit de keuken en de restanten op de borden. Per restaurant is dat gemiddeld 11 kilo aan organisch afval per dag. Als je dat in een vergister stopt, komt er biogas vrij. Dat biogas kun je omzetten in groen gas, maar op kleine schaal is dat erg duur. Biogas heeft een ander methaanpercentage dan aardgas, maar is wel te gebruiken.”

Wat kun je er dan mee doen?

“Je kunt er bijvoorbeeld op koken. Als je het biogas op kleine schaal decentraal opwekt, moet je het alleen ook decentraal gebruiken. Anders wordt het nog duurder dan het al is.”

Is het gasnetwerk dan niet in te zetten om ook andere keukens van gas te kunnen voorzien?

“Dat zou de mooiste oplossing zijn, maar het biogas kan op deze kleine schaal niet zomaar het gasnet in worden gevoerd. Een aanbeveling in het rapport was dan ook om niet het leidingnetwerk  onder de grond in te zetten, maar  GasTerra’s  eigen netwerk van mensen en kennis in te zetten op het gebied van vergisting . Zo zou GasTerra kunnen adviseren bij het op kleine schaal opwekken van gas.”

Wat waren de andere aanbevelingen?

“Om de verschillende ontwikkelingen rond decentrale vergisting te gaan monitoren. En als vervolgonderzoek de kosten van zo’n decentrale vergister in kaart te brengen. Op grote schaal zijn die wel bekend maar op kleine schaal, bijvoorbeeld van zo’n vijf restaurants met 20.000 kilo aan biomassa per jaar, nog niet. Die restaurants hebben een investeerder met uithoudingsvermogen nodig, want het gaat pas op termijn geld opleveren. Maar met het voordeel dat je geen organisch afval meer hebt en dus ook minder stank en ongedierte. En je levert natuurlijk een bijdrage aan de circulaire economie, door zelf je afval te verwerken en daar energie uit te halen. Prachtig toch!”