Energiepodium verklaard voor buitenlanders

07-08-2018
Energiepodium verklaard voor buitenlanders

In een zojuist op Energiepodium.nl verschenen column doet GasTerra’s woordvoerder Anton Buijs verslag van hoe hij dit platform presenteerde aan een internationaal publiek tijdens de recente World Gas Conference in Washington.

 

 

World Gas Conference

Vlak voor de zomervakantie was de Amerikaanse hoofdstad voor een weekje het centrum van de mondiale gaswereld. Vertegenwoordiger van bedrijven, organisaties, overheden en denktanks discussieerden tijdens de driejaarlijks georganiseerde World Gas Conference over de betekenis, aspecten en perspectieven van gas maar vooral aardgas in de wereldwijde energievoorziening. Op Energiepodium is hier al het een en ander over geschreven door Coby van der Linde en Martien Visser.

Ik mocht tijdens een van de panelsessies Energiepodium presenteren. De reden: het is een uniek project, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. De website en bijbehorende evenementen worden betaald door één commercieel bedrijf, GasTerra, dat zich wel met de formule maar zo min mogelijk met de inhoud van de bijdragen bemoeit. De meningen die op Energiepodium of tijdens onder de vlag van Energiepodium georganiseerde bijeenkomsten worden verkondigd, stroken niet noodzakelijk met de standpunten van GasTerra (vaak niet zelfs), maar dat is niet belangrijk. Integendeel zelfs. Het gaat om de dialoog, uitwisseling van ideeën en opvattingen van deskundigen en betrokkenen.

Net mensen

Iets vergelijkbaars bestaat dus nergens, althans niet als initiatief van een partij met een specifieke agenda of belangen in het energie- en klimaatdebat. Organisaties zijn immers net mensen: ze zijn beter in verkondigen dan luisteren, zeker als het ideologisch beladen onderwerpen gaat zoals de energietransitie. Dat geldt voor bedrijven maar zeker ook voor NGO's. Die hebben, zo is mijn ervaring, juist omdat ze door idealen worden gedreven, nog meer dan de ‘gevestigde orde' moeite met het besef dat bij elk zinnig argument niet zelden ook een verstandig tegenargument is te verzinnen. En dat de confrontatie van die twee idealiter tot een compromis leidt waarin iedere betrokkene zich kan herkennen en waarmee verwerkelijking van het gezamenlijke doel uiteindelijk het beste is gediend.

Harde opdracht

Om Energiepodium uit te leggen aan mensen uit andere culturen, met andere politieke zeden dan in ons polderland, is op zich al een uitdaging. Ik benadrukte tijdens het panel dat -om van dit soort initiatieven een succes te maken- respect voor elkaars standpunten nodig is en het beschuldigen of zelfs criminaliseren van andersdenkenden contraproductief werkt. Bovendien moet je het met elkaar wel eens zijn over een visie. In dit geval is dat het besef dat het klimaatakkoord van Parijs geen vrijblijvende intentieverklaring is, maar een harde opdracht aan elk land dat het heeft ondertekend. Op de World Gas Conference belandde ik met deze opvatting in het kamp van de NGO's, zeker toen ik ook nog opmerkte  dat we uiteindelijk beslist van de fossiele brandstoffen af moeten, inclusief het relatief schone aardgas. Bien etonné de se trouver ensemble, zouden de Fransen zeggen. Lees verder op Energiepodium.nl

Anton Buijs, Manager Externe Relaties GasTerra