• Milieuplan Industrie (MPI)

    GasTerra heeft het Milieuplan Industrie (MPI) opgezet om zijn industriële klanten te ondersteunen bij de verbetering van de energie-efficiency, de reductie van emissies en verduurzaming. Zo stimuleert GasTerra de efficiënte inzet van aardgas. MPI is in de jaren ’90 opgezet om industriële klanten te helpen efficiënter energie, meer bijzonder aardgas te verbruiken. In honderden bedrijven en zelfs in hele branches, zoals de glasindustrie en de papiersector, zijn projecten uitgevoerd die tot besparingen leidden van 2 tot 10 procent. De nadruk bij MPI-projecten ligt op de invoering van het PEMS, een product- en energiemanagement-systeem dat GasTerra zelf ontwikkeld heeft. Ook het doorlichten van de energiehuishouding van het bedrijf behoort tot de mogelijkheden. De MPI-ondersteuning sluit goed aan bij de rapportageverplichtingen die de industrie heeft op het gebied van energie en milieu.