• Kleineveldenbeleid

    De overheid wil de Nederlandse samenleving maximaal laten profiteren van de eigen gasvoorraden en het Groningenveld als strategische voorraad zoveel mogelijk ontzien. Om gaswinning uit de relatief kleinere gasvelden te stimuleren, introduceerde de Nederlandse regering in 1974 het kleineveldenbeleid. Een essentieel onderdeel van dit beleid is dat er voor het geproduceerde gas uit de kleine velden altijd een koper is. Deze verplichting is bij de splitsing van N.V. Nederlandse Gasunie in het netwerkbedrijf Gasunie en het handelsbedrijf GasTerra, in 2005 overgegaan van Gasunie op GasTerra.