• ACM

    Autoriteit Consument & Markt (voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa), Nederlands toezichthouder die marktregels handhaaft en zorgt voor een goede en eerlijke marktwerking.