Omzettingsmogelijkheden

Fixeren en unwinden

Wij bieden u de mogelijkheid de door u gekozen gasprijs geheel of gedeeltelijk om te zetten naar een alternatieve indexatie naar keuze. Hierbij kunt u kiezen voor een vaste prijs op basis van een quote die GasTerra afgeeft, of voor een vaste prijs gebaseerd op de noteringen van ICE Endex.

Daarnaast kunt u kiezen voor een omzetting van de gasprijs naar een olieprijsformule, gasolie-stookolie of ruwe (Brent) olie. Als u voor (een deel van) uw volume heeft gekozen voor een vaste prijs, is het mogelijk deze vaste prijs te unwinden (weer om te zetten) naar een TTF-geïndexeerde gasprijs. Het is hierbij niet relevant of u voor een OTC-quote van GasTerra gekozen heeft of voor de ICE Endex-notering. Deze optie geeft u de zekerheid van een vaste prijs, waarbij u toch kunt inspelen op een door u verwachte prijsdaling in de markt.

U kunt er ook voor kiezen uw prijs via een bank (hedge) om te zetten. Wanneer u er vervolgens voor kiest deze hedge te unwinden (terug te draaien), dan zal dit ook via een bank gefaciliteerd worden. Op deze wijze is het voor u mogelijk ook met hedges in te spelen op prijsschommelingen in de markt.