Prijsconcepten

TTF-indexatie met omzettingsmogelijkheden

Contracteert u bij GasTerra voor levering tegen een TTF-geïndexeerde prijs, dan volgt u met uw gasprijs de TTF. U kunt hierbij onder meer kiezen voor een indexatie aan de hand van day ahead of month ahead prijzen. Uw gasprijs wordt dan dagelijks of maandelijks opnieuw vastgesteld op basis van de ontwikkelingen op de gasmarkt. Op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF komen de prijzen door middel van vraag en aanbod van gas tot stand. De prijs varieert afhankelijk van de marktomstandigheden, seizoensinvloeden en andere factoren.

Wilt u zekerheid over uw gasprijs of verwacht u stijgende gasprijzen? U kunt (een deel van) uw TTF-geïndexeerde volume omzetten naar een alternatief prijsconcept. Of kies voor een vaste prijs of voor een oliegeïndexeerde gasprijs.

Vaste prijs

Kiest u voor zekerheid over uw gasprijs, dan kunt u bij GasTerra uw volume contracteren tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. U komt dan niet voor verrassingen te staan voor de door u gecontracteerde hoeveelheden gas gedurende de looptijd van het contract; de prijs is niet afhankelijk van marktontwikkelingen.

Wij bieden u dagelijks een vaste prijs, tot maximaal drie kalenderjaren vooruit. U kunt kiezen voor een vaste prijs op basis van een over the counter (OTC) quote die GasTerra dagelijks afgeeft. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid een contract af te sluiten tegen een vaste prijs gebaseerd op ICE Endex-noteringen.

Oliegerelateerde gasprijs

Wilt u met uw gasprijs de ontwikkelingen op de oliemarkt volgen, dan kunt u bij GasTerra terecht voor een oliegerelateerde gasprijs. U kunt kiezen voor een koppeling met gasolie-stookolie of ruwe (Brent) olie. Uw gasprijs wordt dan gedurende de looptijd van het contract maandelijks of op kwartaalbasis bepaald op basis van de olieprijsontwikkelingen.

Vindt u dit risico te groot? U kunt bij ons ook kiezen voor een vaste prijs of voor een contract, waarbij de gasprijs geïndexeerd wordt aan de hand van de notering van gas op de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF.