Diensten

Flexibiliteit

Wilt u gebruikmaken van een geprofileerde levering? Dan kunt u bij GasTerra kiezen voor een flexibel afnameprofiel. U kunt de profilering van uw gasafname dan geheel naar eigen wens op uur-, dag- of maandbasis vormgeven. Het bedrag dat GasTerra voor deze flexibiliteitsdiensten berekent, is afhankelijk van uw afnameprofiel in combinatie met de gekozen prijsindexatie.

Wilt u vooraf zekerheid over de kosten van de diensten die u bij ons afneemt ongeacht de afgenomen volumes gas, dan is een vast totaal dienstenbedrag een goede optie voor u. Of u kunt de kosten van uw diensten laten samenhangen met de hoeveelheid gas die u daadwerkelijk afneemt.

Programmaverantwoordelijkheid

Elke gebruiker van het Nederlandse gasnet is verantwoordelijk voor de balancering van de eigen gasstromen. In grote lijnen betekent dit dat het inbrengen (entry) en onttrekken (exit) van gas in het systeem binnen bepaalde bandbreedtes op elk moment gelijk dient te zijn. Deze verplichting wordt programmaverantwoordelijkheid genoemd. Wij nemen u deze plicht graag uit handen. Wij verzorgen dan uw balancering en wij dienen voor u een entry- en exit-programma in bij GTS.

Transport

GasTerra contracteert als gasleverancier transportdiensten bij GTS. Hierbij gaat GasTerra uit van het door GTS gehanteerde ‘entry-exit systeem’. De exit fee, connection fee en de tarieven voor exitcapaciteitsoverschrijdingen per afleverpunt worden door de landelijke netbeheerder vastgesteld. GasTerra berekent deze tarieven één op één door aan de klant.

Efficiency- en duurzaamheidsprojecten

Wilt u uw energiekosten beperken, de uitstoot van emissies terugdringen of uw productieproces op een andere manier verduurzamen? Dan helpen wij u vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid graag op weg. Met het Milieuplan Industrie (MPI) ondersteunen wij industriële klanten gratis bij het oplossen van energievraagstukken met een dienstenpakket op maat. Wellicht kent u het MPI vooral van het onderzoeken van de energie-efficiency om meer rendement uit uw bedrijf te halen, maar we kunnen meer voor u betekenen.

Bent u bijvoorbeeld benieuwd waar u staat als organisatie? Door onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende referentieorganisaties in de energiebranche en deze te vergelijken (benchmarken) met uw eigen prestaties, weet u hoe u scoort en welke verbeterpunten er nog zijn. Verder ondersteunen we u graag bij MVO-rapportages, geven we ondersteuning en advies over wet- en regelgeving en kunnen we u helpen bij het ontwikkelen van (langetermijn)scenario’s voor emissiereductie.

Is uw interesse in ons MPI gewekt, neem dan contact op met uw accountmanager.