Gestructureerde producten

GasTerra biedt op de Nederlandse markt producten aan die nauw aansluiten op de uiteindelijke behoefte van energiebedrijven. Hierbij wordt flexibiliteit en/of profilering aan de levering toegevoegd. 

Verschillende gestructureerde producten kunnen binnen één raamcontract gecontracteerd worden. Door verschillende producten te contracteren, kunnen energiebedrijven een flexibele en op maat gesneden inkoopportfolio opbouwen. Hierbij is het mogelijk te kiezen welke diensten van GasTerra worden afgenomen en welke elders worden ingekocht. Deze gestructureerde producten kunnen op basis van een overeenkomst onder onze algemene voorwaarden maar ook onder EFET-contractvoorwaarden gecontracteerd worden. Afhankelijk van de wensen kan GasTerra de verschillende producten leveren op TTF, TTF-B en op de aansluiting.

Wanneer wordt gekozen voor een levering op TTF-B of op de aansluiting, dan mag meer of minder afgenomen worden dan vooraf is gecontracteerd, bijvoorbeeld als eindverbruikers meer of minder afnemen dan verwacht. GasTerra verrekent deze meer- of minderafname op dagbasis tegen de day ahead-prijs