Prijsconcepten

Bij GasTerra is het mogelijk te kiezen voor verschillende prijsconcepten. Voor levering van de standaardproducten worden de prijzen via brokers of via schermhandel overeengekomen. Voor de gestructureerde producten zijn in principe drie prijsconcepten mogelijk.

Gasindexatie

Bij GasTerra is het mogelijke een marktconforme gasprijs te contracteren die geïndexeerd is aan gasprijsnoteringen die partijen als Heren, LEBA of Endex publiceren. Hierbij is een keuze mogelijk voor een indexatie aan de hand van de gasprijsnoteringen day ahead, month ahead of quarter ahead. De gasprijs wordt dan dagelijks, maandelijks of elk kwartaal opnieuw vastgesteld op basis van de ontwikkelingen op de gasmarkt. De prijs varieert afhankelijk van de marktomstandigheden, seizoensinvloeden en andere factoren.

GasTerra biedt de mogelijkheid om op deze gasprijsindexatie een demping toe te passen door een gemiddelde te nemen van de gasprijsnoteringen van enkele maanden.

Vaste prijs

De meeste van onze producten zijn tegen een vaste prijs te contracteren. Wanneer hiervoor gekozen wordt, bestaat er geen prijsonzekerheid meer voor de gecontracteerde hoeveelheden.

Olie-indexatie

Het is ook mogelijk met de gasprijs de ontwikkelingen op de oliemarkt te volgen, GasTerra biedt hiervoor een olie-gerelateerde gasprijs. Deze olieprijsindexaties vinden doorgaans plaats aan de hand van de prijsnoteringen van gasolie en stookolie die Platts publiceert. Maar ook is het mogelijk te kiezen voor een indexatie aan de prijs van ruwe olie (Brent) op basis van de publicatie van ICE Endex.

De olieprijsontwikkelingen kunnen indien gewenst gedempt worden doorgevoerd in de gasprijs door een gemiddelde te nemen van de olieprijsnoteringen van enkele maanden.