De markt van nu

De vondst van het Groningenveld in 1959 was het begin van de opkomst van aardgas in Nederland. Tegenwoordig voorziet aardgas in nagenoeg de helft van de totale Nederlandse energievraag.

Aardgas is, in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, een schone brandstof, die flexibel in het gebruik is en -mits de infrastructuur en apparatuur vakkundig zijn geïnstalleerd- veilig.

Maar de ontdekking van het Groningenveld leidde niet alleen tot de opkomst van aardgas in Nederland. Toen in de jaren ’60 in Nederland in hoog tempo aardgasleidingen in de grond werden gelegd, werden ook exportcontracten gesloten met andere Europese landen. Om de handel over de grenzen te bevorderen nam de Europese Unie aan het einde van de vorige eeuw het initiatief tot liberalisering van de energiemarkt. Deze stap zou uiteindelijk leiden tot de splitsing van Gasunie in het gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en het handelsbedrijf GasTerra.