Privacy statement

Privacy statement

GasTerra verwerkt persoonsgegevens van u ofwel met uw toestemming, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat we (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden we genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor uw vitale belang of dat van een ander.

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

GasTerra informeert u in beginsel als wij gegevens van u verwerken, onder andere via verwijzingen naar dit privacy statement. We zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk  is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet is vereist.

Nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven van ons laatste nieuws, kunt u zich inschrijven voor de GasTerra nieuwsbrief. We registreren dan uw naam en e-mailadres om uw verzoek uit te voeren. Dit profiel bewaren we totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar communicatie@gasterra.nl of via de nieuwsbrief die u ontvangt.

Social media
GasTerra maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws. U kunt ons volgen op Facebook,  LinkedIn, YouTube en Twitter. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit GasTerra verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Bezoek website
GasTerra maakt op gasterra.nl gebruik alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Cameratoezicht
Ons pand is voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor politieonderzoek.

WiFi netwerk
Tijdens een bezoek aan ons pand kunt u gratis gebruikmaken van WiFi. Zodra u bent ingelogd op ons netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) en devicenaam van uw apparaat. Deze gegevens worden na 8 dagen verwijderd en gebruiken we alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons WiFi netwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons WiFi netwerk blokkeren.

Mijn GasTerra
Via de website heeft u toegang tot de klantenportal ‘Mijn GasTerra’. Hiervoor is het nodig om accountgegevens van u te verzamelen. Dit is nodig voor het  contracteren van volume, het raadplegen/controleren van gedane contracteringen, alsmede voor een goede contractuitvoering. Deze gegevens worden bewaard zolang u uw account wenst te gebruiken.

Medewerkers van wederpartijen
Voor een goede uitvoering van de contracten met onze klanten en leveranciers worden in verschillende systemen van GasTerra contactgegevens verwerkt van wederpartijen. Indien wederpartijen hiervoor persoonsgegevens van medewerkers hebben verstrekt, worden deze persoonsgegevens dus opgenomen in deze systemen. Deze gegevens zijn nodig voor uiteenlopende doeleinden, van het onderhouden van de relaties tot het versturen van facturen.

Vragen of klachten?
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of het wissen van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u beperking van de verwerking, een verzoek tot overdracht indienen of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. In geval van een datalek zal GasTerra zo nodig u informeren over de consequenties en op welke manier u zich het beste kunt beschermen. Ook wijzen we u op de mogelijkheid een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u GasTerra verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. GasTerra behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar communicatie@gasterra.nl

Cookiebeleid

Website
GasTerra maakt op zijn website gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. GasTerra heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op onze website die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.