Werken bij GasTerra

GasTerra is de grootste leverancier van aardgas in de Europese Unie. Bij ons krijgen medewerkers de kans om op een breed terrein kennis van de internationale gasmarkt op te doen. We voeren een actief opleiding- en loopbaanbeleid zowel gericht op doorstroming binnen GasTerra als daar buiten. GasTerra is een maatschappelijk betrokken werkgever en kent een goed pakket arbeidsvoorwaarden.

Kijk op LinkedIn voor meer informatie.