De toekomst van aardgas

De vraag naar energie zal de komende decennia alleen maar toenemen. Tegelijkertijd groeit de zorg over de gevolgen van de emissie van CO2 voor het klimaat. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van energieproductie uit duurzame bronnen als de wind en de zon.

Daarmee is de rol van aardgas echter niet uitgespeeld. In de overgang naar een duurzame energievoorziening speelt aardgas een onmisbare rol. Want als het even niet waait of als de zon niet schijnt, is aardgas een flexibele en verantwoorde aanvulling op deze duurzame bronnen.