Niet blind staren op 16 procent

15-05-2013

De deelnemers aan het rondetafelgesprek Energietransitie van Energie+ hebben grote twijfels bij de duurzame energiedoelstelling van 16 procent van dit kabinet. Aan tafel zitten vijf grote spelers in de energietransitie: Jan Rotmans, Noé van Hulst, Ruud Koornstra, Peter van Dommele en Gertjan Lankhorst. Zij vertegenwoordigen het brede energieveld en bespreken de vorderingen in de energietransitie. De gemoederen aan tafel raken verhit als het over kolencentrales en de fossiele energiesector gaat, maar de sfeer wordt nooit onvriendelijk.

Lees meer