Minder CO2 wij doen mee

05-12-2017

Nieuwe campagne van de KVGN sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaatneutrale energievoorziening.

De nieuwe campagne van de KVGN “Minder CO2 wij doen mee” loopt inmiddels een paar weken en sluit aan bij de weg die Nederland is ingeslagen naar een klimaatneutrale energievoorziening waarbij 2050 het punt aan de horizon is. Dit jaartal wordt aangegrepen, aangegeven door afspraken binnen de EU, om een CO2 -neutrale energiehuishouding na te streven in Nederland.  Op weg naar 2050 zal het aandeel van fossiele brandstoffen daardoor flink afnemen. En daar waar fossiel nog wel wordt ingezet, zal dit op CO2 -neutrale wijze moeten gebeuren. Dat geldt ook voor aardgas. Op dit moment draait zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening op aardgas. Dit is een forse opgave, die alleen lukt wanneer we als samenleving en industrie er de schouders onder zetten. 

Cruciaal in de zoektocht naar een CO2 -vrij Nederland en de dialoog is de gasparadox. We hoeven er niet omheen te draaien dat aardgas een deel van het probleem is. Er komt immers CO2 vrij bij de verbranding. Toch is deze fossiele energiedrager tegelijkertijd een deel van de oplossing. Onder de noemer ‘gas-op-maat’ kijkt de gassector in welke situatie de inzet van (aard)gas de beste aanpak blijft, omdat bekende duurzame alternatieven zoals zonnepanelen, windmolens of warmtenetten om verschillende redenen minder aantrekkelijk zijn, op voorwaarde uiteraard dat de inzet van gas de ontwikkeling van deze duurzame bronnen niet in de weg zit.

De gassector wil in gesprek met het Nederlandse publiek over de gewijzigde rol van aardgas. We willen laten zien of, waar, hoe, waarom en wanneer we (aard)gas nodig hebben in de energietransitie. Dit doen we door allerhande feiten rond gas over het voetlicht te brengen en aandacht te besteden aan allerlei innovaties. Maar bovenal is het zaak om samen het avontuur en de strijd tegen CO2 -uitstoot aan te gaan. Want een succes maken van de energietransitie naar 2050, dat kan niemand alleen. En, zo is onze overtuiging, daar kan geen sector bij worden uitgesloten.

‘Samen’ en ‘Transitie’ zijn voor ons de sleutelwoorden. En daarom is de boodschap van de campagne: Minder CO2, wij doen mee. We willen daarbij niet alleen zenden of overtuigen. We willen, voor zover dat al niet gebeurt, in gesprek gaan met de verschillende doelgroepen over welk aandeel wij hebben in de transitie en welke rol we volgens hen moeten hebben. Dat gesprek geven we vorm via de verschillende sociale kanalen zoals YouTubeTwitter en Facebook en de website Gas2050.nl.