GasTerra koopt Groen Gas van Ecoson

30-01-2015
Groen gas unit
Groen gas unit

De bedrijven Ecoson en GasTerra hebben voor 2015 en 2016 een groengasovereenkomst gesloten. De groengasproductie omvat een volume van ruim 7 miljoen m3 per jaar, waarmee ca. 4.900 huishoudens voorzien kunnen worden van gas. Bij de productie van groen gas worden certificaten uitgegeven om het groene karakter van het gas te garanderen.

Ecoson is gevestigd in Son en is gespecialiseerd in de productie van duurzame energie en biobrandstoffen gemaakt van natuurlijke bijproducten. Het bedrijf is onderdeel van Darling Ingredients. Deze organisatie ontwikkelt, produceert en verkoopt ingrediënten op basis van dierlijke grondstoffen voor een breed scala aan toepassingen. Bij Ecoson wordt dierlijk en organisch restmateriaal, dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, door vergisting omgezet in biogas. Dit biogas wordt vervolgens omgezet naar groene elektriciteit en groen gas, genoeg voor respectievelijk 11.000 en 3.200 huishoudens.

Daarnaast produceert Ecoson nog eens 2,5 miljoen Nm3/jaar groen gas uit varkensmest. Ecoson heeft 70 boeren gecontracteerd die ongeveer 100.000 ton verse varkensdrijfmest per jaar leveren. Deze boeren zijn nu verzekerd van gegarandeerde mestafname en maken gebruik van deze structurele oplossing voor de afzet van fosfaat. Naast dit groen gas, voldoende om 1.700 huishoudens te beleveren, wordt het digestaat in een nieuwe fabriek omgezet tot biofosfaatkorrels. Zo levert Ecoson een bijdrage aan het mestoverschotprobleem in Nederland.