EnTranCe

EnTranCe

GasTerra ondersteunt ook toegepast onderzoek. Dit doen we op het Energy Transition Center (EnTranCe): een testomgeving voor de energietransitie, gevestigd op de Zernike-campus in Groningen.

Binnen EnTranCe vinden experimenten plaats met als doel om innovaties op het gebied van energieproductie, -distributie, -transport en -gebruik te ontwikkelen. We hebben in deze proeftuin onder meer brandstofcellen, HRe-ketels en hybride warmtepompen geplaatst om de effecten van deze technieken op het energiesysteem te laten onderzoeken. Daarnaast zijn wij betrokken bij de productie van groen gas en waterstof.

Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, ondernemers en onderwijs hebben de handen ineen geslagen om te bouwen aan de energievoorziening van morgen.