‘We moeten met zijn allen lef tonen’

04-04-2017
‘We moeten met zijn allen lef tonen’

Dit was de afsluitende uitspraak van gedeputeerde Nienke Homan tijdens een energiecongres dat door IVN en GasTerra op 31 maart werd georganiseerd. Aan de deelnemers zal het niet liggen.

Aandacht voor energietransitie in onderwijs was het belangrijkste onderwerp dat op deze ochtend aan de orde kwam. In de Energy Barn van Entrance waren zo’n 70 genodigden bijeen om energietransitie in het onderwijs op de agenda te krijgen. Vertegenwoordigers vanuit de politiek, het bedrijfsleven en het onderwijs kregen een sprankelend programma voorgeschoteld. Gedeputeerde Nienke Homan opende het congres. Volgens haar hebben we de nieuwe generatie nodig voor de omslag naar een duurzame economie. En die omslag kunnen we alleen maar maken als we met zijn allen lef tonen.

Leerlingen van de Brederoschool uit Groningen presenteerden zichzelf op de bühne als de Dynamo’s. Elf leerlingen die democratisch gekozen zijn uit de groepen zeven en acht van hun basisschool. Zij vergaderen maandelijks over de voortgang van het project 3D Duurzaam. Drie projecten die de school duurzaam moeten maken en de scholieren bewust maken hoe duurzaam te leven. Het eerste project betreft de groene en zuinige voorzieningen in en om het schoolgebouw; het tweede omvat de lessen die worden gehouden over wetenschap en techniek en het laatste is een winkeltje: het Gloeipunt. In dit winkeltje worden energie-adviezen verstrekt en zelfgemaakte gerecyclede producten verkocht.  Een van de energie-adviezen is het installeren van een pratende douche. Zo stop je eerder met douchen en bespaar je water en energie.

Leerlingen Brederoschool Groningen
Leerlingen Brederoschool Groningen

Behalve de Dynamo’s traden drie leerlingen van het Hogeland College Warffum op. Het trio heeft een concept ontwikkeld voor een zogeheten stapjesmat. Als je over deze mat loopt wordt energie opgewekt. Deze mat kan bij evenementen worden ingezet.

Ook onze collega Gerard Martinus hield een presentatie. Energie-educatie vindt hij de hoeksteen voor energietransitie. Onderwijs, Groen en Groningen zouden de pijlers moeten zijn van een duurzame toekomst. Hij gaf aan welke educatieve projecten momenteel door GasTerra worden gesteund. Denk aan het energietransitiemodel van Quintel, de energiebox van het IVN, de debatbattle voor leerlingen van het VMBO en de truck Jouw Energie van Morgen. Deze truck, die sinds GasTerra erbij betrokken is het klimaat- en energievraagstuk centraal stelt, stond buiten de barn.

Het congres werd afgesloten met een reeks workshops waar over praktische en innovatieve oplossingen voor de energietransitie werd nagedacht. Zo legden alle deelnemers een stukje van de ingewikkelde puzzel die verduurzaming heet.