Waarschuwing leveranciers en diensten

18-10-2014

LET OP: Op naam van GasTerra worden recentelijk bestellingen gedaan bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland met betrekking tot levering van in ieder geval goederen en transportdiensten. Er is hier sprake van oplichting, dan wel frauduleus handelen. Wanneer u een bestelling op naam van GasTerra ontvangt, raden wij u aan de juistheid van deze bestelling zorgvuldig te verifiëren. GasTerra bestelt in beginsel nimmer (in substantiële  hoeveelheden) metalen, bouwmaterialen, buizen, machinerieën etc. dan wel het transport van dergelijke goederen. Bovendien heeft GasTerra geen vestigingen of fysieke bedrijfsactiviteiten in het buitenland. GasTerra doet nooit bestellingen via fax of telefoon.

U kunt contact opnemen met GasTerra via 050-364 8833. Gebruik niet de contactgegevens zoals vermeld op de bestelling of bevestiging, dan wel welke zijn opgegeven door de personen waar u contact mee heeft gehad. Bent u slachtoffer van deze criminele activiteiten, dan raden wij u aan contact op te nemen met de lokale politie en/of de politie Groningen.

Benachrichtigung und Warnung für Lieferanten und Dienstleister

ACHTUNG: Im Namen von GasTerra werden in letzter Zeit bei verschiedenen Betrieben im In- und Ausland Bestellungen für Lieferung von auf jeden Fall Gütern und Transportdienstleistungen aufgegeben. Es liegt  hier Betrug oder aber betrügerisches Verhalten vor. Wenn Sie eine Bestellung im Namen von GasTerra erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Richtigkeit dieser Bestellung zu überprüfen. GasTerra bestellt im Prinzip keine Metalle, Baumaterialien, Rohre, Maschinen usw. oder aber den Transport derartiger Güter. Außerdem hat GasTerra keine Niederlassungen im Ausland oder führt dort auch keine wesentlichen  Geschäftstätigkeiten aus. GasTerra gibt niemals Bestellungen über Fax oder Telefon auf.

Sie können über die Telefonnummer +31(0)50-364 8833 Kontakt mit GasTerra aufnehmen. Verwenden Sie bitte nicht die Kontaktdaten, die auf der Bestellung oder Bestätigung stehen, oder aber die von den Personen angegeben wurden, mit denen Sie Kontakt hatten. Sollten Sie Opfer dieser kriminellen Tätigkeiten  geworden sein, dann raten wir Ihnen, mit der örtlichen Polizei und/oder der Polizei Groningen Kontakt aufzunehmen.