Update REMIT: meer duidelijkheid over rapportageverplichtingen

26-02-2016

In onze nieuwsbrieven van 2014 en 2015 hebben we de REMIT verordening besproken. Hierin staat dat het verboden is voor marktpartijen om met voorkennis te handelen en/of de markt te manipuleren en dat marktpartijen bepaalde informatie moeten rapporteren aan het Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (“ACER”). In de Implementing Acts (IA) zijn deze rapportageverplichtingen van marktpartijen uitgelegd.

Contracten die zijn afgesloten op georganiseerde marktplaatsen zoals de handelsbeurs ICE Endex (oftewel “standard contracten”) worden al per 7 oktober 2015 gerapporteerd door de georganiseerde marktplaats zelf of middels transactiematchings- dan wel transactierapportagesystemen. ACER geeft aan dat meer dan 1 miljoen datarecords zijn ingediend bij het Agentschap sinds 7 oktober jongsleden. [1]

De volgende stap is dat per 7 april 2016 ook de non-standard contracten gerapporteerd dienen te worden aan ACER. Vanaf die datum betekent dit dat contracten, gesloten op een bepaalde dag na 7 april 2016, uiterlijk één maand na het afsluiten, wijzigen of beëindigen van dit contract, gerapporteerd moeten worden. Contracten die voor 7 april 2016 reeds zijn afgesloten, maar op of na die dag nog van toepassing zijn, moeten uiterlijk binnen 90 dagen na 7 april 2016 alsnog gerapporteerd worden. Daarnaast moeten de transacties (“executions”) onder non-standard contracten gerapporteerd worden. In zijn Transaction Reporting User Manual (“TRUM”) geeft ACER aan dat deze transacties gerapporteerd dienen te worden als de prijs en de volume bekend zijn. ACER ziet de datum van de factuur als het laatste moment dat de prijs en volume bekend kunnen worden. Daarom verwacht ACER dat de executions uiterlijk 30 dagen na de datum van de factuur gerapporteerd worden, in principe 12 keer per jaar (indien de executions iedere maand van het jaar plaatsvinden).

Marktpartijen mogen de non-standard contracten zelf rapporteren of de rapportageplicht overgedragen aan de wederpartij van het contract of aan een derde. GasTerra is bereid de rapportageplicht van zijn tegenpartijen met betrekking tot het contract met GasTerra, over te nemen. Het rapporteren door één van de tegenpartijen heeft het voordeel dat er geen mismatch kan ontstaan tussen de informatie geleverd door de tegenpartijen met betrekking tot hetzelfde contract.

GasTerra maakt voor het verstrekken van de informatie die hij (en zijn tegenpartij) aan ACER dient te rapporteren gebruik van de diensten van een RRM (Registrered Reporting Mechanism). Een RRM is een door ACER geaccrediteerde organisatie die namens zichzelf of anderen de rapportage aan ACER verzorgt. Onderdeel van die accreditatie is het voldoen aan door ACER opgestelde uitgebreide eisen op het gebied van informatiebeveiliging. GasTerra levert de informatie aan de RRM via een beveiligd communicatiekanaal, waarbij hij er op toeziet dat de hierbij gebruikte beveiliging “state of the art” is.

Voor meer informatie over REMIT en de rapportageverplichtingen verwijst GasTerra graag naar het REMIT portal dat ACER heeft geopend en waar alle belangrijke documenten te vinden zijn.

 


[1] Zie http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/REMIT-implementation-enters-final-stage.aspx