Truck ‘Jouw Energie van Morgen' blijft rijden

11-10-2017

Dankzij twee nieuwe partners, Gasunie en de RUG-scholierenacademie, is de mobiele practicum- en voorlichtingsruimte voor energie weer voor twee jaar gewaarborgd.

De Jouw Energie van Morgen- oftewel Discovery-truck gaat inmiddels zijn 13de seizoen in. Naast GasTerra, al zes jaar partner, zijn nu ook Gasunie en de RUG-scholierenacademie toegetreden tot het truckconsortium. Dankzij de nieuwe partners is het voortbestaan van de truck weer voor twee jaar gewaarborgd.

De universiteit is blij met de komst van de nieuwe partners. Gasunie wil net als GasTerra een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nieuwe methoden van energieopwekking, transport en opslag worden in de truck getoond aan scholieren en het algemeen publiek. De geïnteresseerde scholier wordt op deze wijze uitgedaagd, met een studie in het bereik van de natuurwetenschappen en technologie en een bijdrage te leveren aan de oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk. Kortom de truck is een voorbode van onze toekomst.

Voor de scholierenacademie is de truck een nuttige aanvulling op het al grote aanbod van webklassen, lezingen en symposia voor studiekiezers, van alfa, bèta tot gamma. Dit past ook prima bij de uitdaging om de toekomstige energievoorziening vellig te stellen. Dit is niet alleen een probleem voor natuur- of scheikundigen; er zijn specialisten uit vele disciplines nodig. Bovendien onderstreept de deelname van de scholierenacademie de rol van de truck als visitekaartje van de universiteit.

Voor GasTerra was verdere continuering geen discussiepunt; het uitdragen van kennis over energie blijft noodzakelijk. Bovendien wekt de Truck bij scholen zoveel “positieve energie” op! Het zou jammer zijn als onze zes jaar lange inzet “verdampt”, aldus communicatieadviseur Areke van der Sluis van GasTerra.

De Faculteit Science and Engineering is al twaalf jaar op pad met de truck en bezoekt gemiddeld 120 scholen en evenementen per jaar. Een van de doelstellingen, een grotere instroom van studenten, is bereikt. In deze periode is het aantal gegroeid van 350 naar ruim 1200 eerstejaars in de faculteit. “De truck is een waardevolle schakel in het studiekeuzetraject. Eerst op school, vervolgens tijdens een bezoek aan Science LinX en daarnaast bij alle andere contactmomenten op de universiteit. Bovendien is de truck een prachtige faculteit- en universiteitsambassadeur”, aldus decaan Jasper Knoester. De energietruck past ook goed bij de energieambities van Noord-Nederland in het algemeen en Groningen in het bijzonder.

De truck is komend weekend te zien tijdens Zpannend Zernike. Ga zelf aan de slag met 'energie uit druk in de wetenschapstruck'! Op zaterdag 14 oktober van 12.00 tot 17.00 uur op de Ossenmarkt en op zondag 15 oktober van 12.00 tot 17.00 uur op de Zernike Campus vlakbij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI-Cart) aan de Zernikelaan 25 in Groningen.