Resultaten vervolgonderzoek CE Delft: De route naar een klimaatneutraal Nederland

26-09-2016

Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016

Samenvatting:

In een gebouwde omgeving met een klimaatneutrale warmtevoorziening worden diverse technieken gebruikt om woningen te verwarmen zonder CO2-emissie. Welke techniek kostentechnisch het gunstigst is, hangt af van de locatie en de aard van de bebouwing. Isoleren van woningen kan prijstechnisch interessant zijn, maar in veel gevallen zijn de kosten hoger dan de baten, ook bij gebruik van duurder gas/elektriciteit. Daar waar restwarmte en geothermie beschikbaar zijn worden deze in de komende decennia toegepast. Uit deze studie blijkt dat gas, eerst aardgas en later hernieuwbaar gas een belangrijke rol speelt en in veel woningen nog lang de goedkoopste manier zal zijn van verwarmen. Lees meer...

In dit onderzoek is per buurt (circa 12.000 buurten in Nederland) berekend wat de klimaatneutrale warmtevoorziening met de laagste kosten is voor de woningbouw in 2050 en welke rol hernieuwbaar gas hierin kan spelen. Daarnaast is de route op weg naar dit eindbeeld in kaart gebracht.