Persbericht Bio Rights en GasTerra tekenen grootste Nederlandse groengasovereenkomst

10-01-2014
Ondertekening door Dhr. Niezen (Bio Rights) en Dhr. Lankhorst (GasTerra)
Ondertekening door Dhr. Niezen (Bio Rights) en Dhr. Lankhorst (GasTerra)

Groningen, 10 januari 2014 - De bedrijven Bio Rights en GasTerra hebben gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van Energy Valley een overeenkomst voor de productie en levering van groen gas ondertekend.  De groengasproductie omvat een volume van tenminste 23 miljoen m3 per jaar, waarmee ruim 15.000 huishoudens voorzien kunnen worden van gas.  Daarmee gaat het om het grootste groengasproject van Nederland.

Bio Rights is van plan in Hardenberg een zeer innovatieve Biobrandstoffabriek te realiseren. Hier wordt biomassa-afval omgezet in tweede-generatie-biobrandstoffen zoals biogas en bio-ethanol. Het biogas zal worden opgewerkt tot de juiste gaskwaliteit en ingevoed in het gasnetwerk van Gasunie. De bio-ethanol kan vervolgens worden bijgemengd in benzine. Tot slot wordt de vrijgekomen CO2  afgevangen en hergebruikt in het proces of verkocht aan bijvoorbeeld de glastuinbouw. Hiermee draagt dit project maximaal bij aan een reductie van CO2-uitstoot.

GasTerra hecht groot belang aan de verduurzaming van de energievoorziening. Deze overeenkomst biedt GasTerra de mogelijkheid om nadere invulling te geven aan de green deal die de overheid en marktpartijen op het gebied van groen gas hebben gesloten. In dit kader zet GasTerra zich de komende jaren in voor de accommodatie van het gehele volume groen gas dat kan worden ingevoed in het netwerk van de landelijke netbeheerder.

Over Bio Rights

Bio Rights is een innovatieve eco-technologie onderneming die is opgericht om technologieën te ontwikkelen die afval naar groene producten kunnen omzetten. Door middel van het uitgeven van technologielicenties aan producenten worden deze technologieën vercommercialiseerd. Het Bio Rights systeem is momenteel het enige systeem dat met een nieuwe bioraffinage technologie op industriële basis cellulose afval kan omzetten naar groene producten, op kostprijzen die kunnen concurreren met die van fossiele brandstoffen.

Hiermee heeft Bio Rights dé sleutel in handen voor het voorzien in de groeiende behoefte aan 2e generatie brandstoffen.

Meer informatie over Bio Rights is te vinden op: http://www.biorights.nl